វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពិសេសស្ដីពី «នីតិសន្ធិសញ្ញាអន្ដរជាតិ»

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពិសេសស្ដីពី «នីតិសន្ធិសញ្ញាអន្ដរជាតិ»

ដោយ យូ សុបិន្ដ, 08-02-2021, 09:45 AM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

សមាគមសាលាត្រាជូ បានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពិសេស ស្ដីពី «នីតិសន្ធិសញ្ញាអន្ដរជាតិ»  ចំនួន ១៥ ម៉ោង ដោយវាគ្មិនកិត្ដិយសលោក ផល ពិសាល គ្រូឧទ្ទេសនីតិអន្ដរជាតិសាធារណៈ និងជាអនុប្រធានសមាគមសាលាត្រាជូ នៅស្នាក់ការសមាគមសាលាត្រាជូ និងតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញ (Zoom)  ជូនដល់កម្មសិក្សាការីជំនាន់ទី១៧របស់សមាគម ក្នុងក្របខ័ណ្ឌកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលកម្មសិក្សាការីរបស់សមាគមសាលាត្រាជូ។

--------------
កម្មវិធីកម្មសិក្សានេះ មានគោលបំណងលើកកម្ពស់សមត្ថភាព និងផ្ដល់ឱកាសបន្ថែមទៀតដល់និស្សិតច្បាប់នៅកម្ពុជាឱ្យទទួលបានចំណេះដឹងខាងផ្នែកទ្រឹស្តីបន្ថែម និងចំណេះធ្វើខាងផ្នែកអនុវត្តដោយផ្ទាល់ តាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលពហុមុខវិជ្ជារួមបញ្ជូលទាំងជំនាញរឹង និងទន់ ។

👉 Channel Telegram ផ្លូវការរបស់សមាគមសាលាត្រាជូ សូមចុចនៅទីនេះ