បទបង្ហាញស្ដីពី «មជ្ឈត្ដការផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម៖ ការចាប់ផ្ដើមដំណើរការមជ្ឈត្ដការ»

បទបង្ហាញស្ដីពី «មជ្ឈត្ដការផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម៖ ការចាប់ផ្ដើមដំណើរការមជ្ឈត្ដការ»

ដោយ យូ សុបិន្ដ, 08-02-2021, 10:30 AM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

សមាគមសាលាត្រាជូ បានរៀបចំបទបង្ហាញស្ដីពី «មជ្ឈត្ដការផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម៖ ការចាប់ផ្ដើមដំណើរការមជ្ឈត្ដការ» ដោយវាគ្មិនកិត្ដិយសកញ្ញា ដានី ច័ន្រ្ទរស្មីឈូករ័ត្ន សមាជិកាគណៈកម្មការប្រតិបត្ដិ និងជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមសាលាត្រាជូ នៅស្នាក់ការសមាគមសាលាត្រាជូ និងតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញ (Zoom) កាលពីថ្ងៃទី០៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ ជូនកម្មសិក្សាការីជំនាន់ទី១៧របស់សមាគម ក្នុងក្របខ័ណ្ឌកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលកម្មសិក្សាការីរបស់សមាគមសាលាត្រាជូ។


--------------
កម្មវិធីកម្មសិក្សានេះ មានគោលបំណងលើកកម្ពស់សមត្ថភាព និងផ្ដល់ឱកាសបន្ថែមទៀតដល់និស្សិតច្បាប់នៅកម្ពុជាឱ្យទទួលបានចំណេះដឹងខាងផ្នែកទ្រឹស្តីបន្ថែម និងចំណេះធ្វើខាងផ្នែកអនុវត្តដោយផ្ទាល់ តាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលពហុមុខវិជ្ជារួមបញ្ជូលទាំងជំនាញរឹង និងទន់ ។

👉 Channel Telegram ផ្លូវការរបស់សមាគមសាលាត្រាជូ សូមចុចនៅទីនេះ