អបអរសាទរខួប ៥ឆ្នាំនៃការចុះបញ្ជីទទួលស្គាល់សមាគមសាលាត្រាជូ

អបអរសាទរខួប ៥ឆ្នាំនៃការចុះបញ្ជីទទួលស្គាល់សមាគមសាលាត្រាជូ

ដោយ , 01-09-2021, 02:30 PM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

អបអរសាទរខួប ៥ឆ្នាំនៃការចុះបញ្ជីទទួលស្គាល់សមាគមសាលាត្រាជូ 👏👏👏🎉🎉🎉

៥ ឆ្នាំនៃដំណើរការចូលរួមលើកកម្ពស់វិស័យស្រាវជ្រាវច្បាប់នៅកម្ពុជា

៥ ឆ្នាំនៃវឌ្ឍនភាពសន្សឹមៗនៃសមាគម

៥ ឆ្នាំនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង របស់សមាជិក សមាជិកា 

៥ ឆ្នាំនៃការគាំទ្រដ៏ស្មោះស្ម័គ្រពីសំណាក់សាធារណជន និស្សិត និងអ្នកស្រាវជ្រាវច្បាប់

________
តើអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់អ្វីខ្លះពីសាលាត្រាជូ ?

👉 Channel Telegram ផ្លូវការរបស់សមាគមសាលាត្រាជូ សូមចុចនៅទីនេះ