លោក ឃឹម ឧត្តម
លោក ឃឹម ឧត្តម 
សមាជិកស្ថាបនិក និងសមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិសាលាត្រាជូ, ប្រធានការិយាល័យសើុបអង្កេតនៃនាយក​ដ្ឋានកិច្ចការគតិយុត្ត (គណៈកម្មការ​មូលបត្រ​កម្ពុជា)
ឯកទេសនីតិធុរកិច្ចអន្តរជាតិ
--------------- ៚---------------

លោក ឃឹម ឧត្តម ជាអនុបណ្ឌិតផ្នែកនីតិធុរកិច្ចអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យប៉ង់តេអុងអាសាស់​ប៉ារីស ២ (Panthéon-Assas Paris 2) ប្រទេសបារាំង និងជាអនុបណ្ឌិតផ្នែកនីតិអន្តរជាតិ និងប្រៀប​ធៀប នៃសាកល​វិទ្យាល័យលីយ៉ុង ២ (Lumiere Lyon 2) ប្រទេសបារាំង។ បច្ចុប្បន្ន លោក ឃឹម ឧត្តម ជាមន្រ្តីរាជការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បម្រើការងារនៅ​គណៈកម្មការ​មូលបត្រ​កម្ពុជា ដោយបំពេញតួនាទីជាប្រធានការិយាល័យស៊ើបអង្កេតនៃនាយក​ដ្ឋានកិច្ចការគតិយុត្ត។ តាម​រយៈ​បទពិសោធន៍នៃការបម្រើការងារនៅក្នុងវិស័យមូលបត្ររយៈពេលជិត ៦ ឆ្នាំមកនេះ លោក​បានចួលរួម​កិច្ចប្រជុំ និងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់ជាតិ និងអន្តរជាតិ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​វិស័យមូលបត្រ ដូចជានៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ឥណ្ឌូណេ​ស៊ី ថៃ វៀតណាម ស្រីលង្កា និងចិន ជាដើម។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១២ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន លោក ឃឹម ឧត្តម ក៏ជាសាស្ត្រចារ្យផ្នែកនីតិសាស្ត្រនៅ​សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចផងដែរ។

Instagram