នាវាទេសចរណ៍ Ms Westerdam បទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្ស និងមនុស្សធម៌អន្តរជាតិក្នុងបរិបទកូវីដ ១៩

នាវាទេសចរណ៍ Ms Westerdam បទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្ស និងមនុស្សធម៌អន្តរជាតិក្នុងបរិបទកូវីដ ១៩

ដោយ Sala Traju Admin, 15-11-2020, 01:41 PM , ប្រភេទ : បទវិចារណកថា

ក្រោយពីបានទទួលបានការស្នើសុំ ប្រទេសកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតអោយនាវាទេសចរណ៍ដែលមានអ្នកដំណើរភាគច្រើនសញ្ជាតិអាម៉េរិកនេះ បានចូលចតនៅកំពង់ផែខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០។

ខាងក្រោមនេះ ជាគំនិតពិចារណាមួយចំនួនទៀត ដែលអ្នកនិពន្ធចង់ចែករំលែកចំណេះដឹងបន្តិចបន្តួច ដោយផ្សារភ្ជាប់រវាងអង្គហេតុនៃការអនុញ្ញាតនាវាទេសចរណ៍ Ms Westerdam អោយចូលចតក្នុងដែនសមុទ្រកម្ពុជាទៅនឹងបទដ្ឋានគតិយុត្តអន្តរជាតិដែលមានជាធរមាន។

ទី១. ការអនុញ្ញាតនាវាទេសចរណ៍MS WESTERDAM អោយចូលចត គឺជាការគោរពកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិរបស់រដ្ឋ ក្នុងការលើកកម្ពស់ «សិទ្ធិទទួលបានស្តង់ដារខ្ពស់បំផុតនូវសុខភាព» និងបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ

ទី២. ការអនុញ្ញាតនាវាទេសចរណ៍MS WESTERDAM អោយទទួលបានសិទ្ធិជ្រកកោន គឺជាការគោរពកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិរបស់រដ្ឋក្រោមបទដ្ឋានមនុស្សធម៌អន្តរជាតិ និងច្បាប់សមុទ្រស្ដីពីការជួយទំនុកបំរុង និងសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សលើសមុទ្រនៅក្នុងគ្រាទុរភិក្ស

ទី៣. មាគ៌ាមជ្ឈឹមបដិបទា រវាងម្ខាងជាការអនុញ្ញាតអោយចូលចតនាវា MS WESTERDAM ក្រោមច្បាប់សិទ្ធិមនុស្ស និងច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិ ព្រមទាំងម្ខាងទៀតជាវិធានការណ៍ទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ ១៩ ក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិស្ដីពីសុខភាព

__________

ទាញយកជា PDF ចុចនៅទីនេះ