វាក្យស័ព្ទច្បាប់

ពាក្យស្វែងរកច្រើនជាងគេ
ប្រាតិភោគ| ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស| សិទ្ធិប្រត្យក្ស ឫ សិទ្ធិភណ្ឌិក| ការធ្វើប្រតិភូកម្ម ឬការធ្វើវិសហមជ្ឈការមុខងារ| កិច្ចសន្យាម៉ៅការ| អ្នកផ្តើមគំនិត| សិទ្ធិឃាត់ទុក| ឯកត្តកម្មនៃទោស| សន្ទិដ្ឋិភាព| ព្យសនកម្ម|
ស្វែងរកពាក្យតាមអក្ខរានុក្រម
កម្មិកសមាជិកកម្រៃជើងសារករណីយកិច្ចផ្ដាច់មុខកាតព្វកិច្ចកាតព្វកិច្ចចម្បងកាតព្វកិច្ចដោយសាមគ្គីភាពកាតព្វកិច្ចធានាកាតព្វកិច្ចអនិយ័តការការពារជាធម្មានុរូបការបា្រក់សមាសការព្រមព្រៀងដោយតុណ្ហីភាពការសន្យាពិសេសការ្យកាលបរិច្ឆេទស្ថាពរកិច្ចសន្យាកិច្ចសន្យាធនលាភសាមយិកមួយជីវិតកិច្ចសន្យាបញ្ញើ កិច្ចសន្យាប្រវាស់កិច្ចសន្យាមជ្ឈត្តកម្មកិច្ចសន្យាម៉ៅការកិច្ចសន្យាអញ្ញមញ្ញកិច្ចសន្យាអាណត្តិកូរ៉ុមកូនបំណុលដែលមានកាតព្វកិច្ចចម្បងកើយកំជាប់ពាក្យក្ស័យធនក្របខណ្ឌគតិយុត្តអន្តរកាលក្របខណ្ឌគតិយុត្តអចិន្ត្រៃយ៍ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សការអភិវឌ្ឈធនធានមនុស្សការពិពណ៌នាមុខតំណែងការឆ្លើយតបការកែទម្រង់ស្ថាប័ន ឫកំណែទម្រង់ស្ថាប័ន ការឆ្លើយតប និងគណនេយ្យភាព ការទទួលខុសត្រូវ ការធ្វើប្រតិភូកម្ម ឬការធ្វើវិសហមជ្ឈការមុខងារការធ្វើស្ថាប័នភាវូបនីយកម្ម ការបញ្រ្ជាបយេនឌ័រ ការប្រគល់ ឬការធ្វើវិមជ្ឈការមុខងារ ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ឬបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុការផ្ទេរមុខងារការពិគ្រោះយោបល់ និងការចូលរួម ការរៀបចំស្ថាប័នឡើងវិញ ការលើកកម្ពស់គុណភាពជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានការលើកស្ទួយសមធម៍ការវិភាគយេនឌ័រ ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យការអភិវឌ្ឍស្ថាប័ន កិច្ចព្រមព្រៀងក្រឡាបញ្ជីការចូលបង្ហាញខ្លួនលើកដំបូងការជូនដំណឹងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គការឃាត់ខ្លនការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នការកាប់គាស់ទម្លុះទម្លាយការការពារស្របច្បាប់ការកំហែងយកការគិតទុកជាមុនកាគំរាមកំហែងការគំរាមកំហែងហែកកេរ្តិ៍ការឆបោកការទទួលផលចោរកម្មការទម្ងន់ទោសការបែងចែកទោសជាប្រភាគការប៉ុនប៉ងការផ្លោះរបងចូលការពួនស្ទាក់ការកាប់គាស់ទម្លុះទម្លាយការការពារស្របច្បាប់ការកំហែងយកការគិតទុកជាមុនការគំរាមកំហែងហែកកេរ្តិ៍ការឆបោកការទទួលផលចោរកម្មការទម្ងន់ទោសការបែងចែកទោសជាប្រភាគការប្រកាសទោសការប៉ុនប៉ងការផ្លោះរបងចូលការពួនស្ទាក់ការព្យួរទោសការព្យួរទោសធម្មតាការព្យួរទោសសាកល្បងការមិនចោទប្រកាន់ត្រួតគ្នាការរំលោភលើទំនុកចិត្តការរំលោភអាជ្ញាការលួចការលើកលែងទោសជាទូទៅការសម្ងាត់នៃការការពារជាតិការសម្រាលទោសកិច្ចនីតិវិធីកិច្ចនៃការចោទប្រកាន់កុងស៊ុលកុបកម្មក្រុមប្រដាប់អាវុធក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុមមានការចាត់តាំងក្រុមហ៊ុនមូលបត្រកម្តៅតំបន់ទីក្រុងកម្តៅភពផែនដីកម្ពស់ទឹកភ្លៀងកម្ពស់រលកធំកម្រិតចាប់ប្រែប្រួល អាកាសធាតុកម្រិតអនុញ្ញាតបញ្ចេញឧស្ម័នកម្លាំងរំភាយរស្មីកម្លាំងរំភាយរស្មីពពកកម្លាំងជំរុញពីខាងក្រៅការវភិឌ្ឍន៍បែតងកន្តិបទឹកកកកសិធុរកិច្ចកសិកម្មឆ្លាតខាងអាកាសធាតុកសិកម្មពឹងទឹកភ្លៀងកសិកម្មអភិរក្សកសិកម្មអតិផលកសិកម្មយថាផលកាបូនខ្មៅកាបូនបម្រុងការកញ្ជ្រោលនៃព្យុះការកសាងសមត្ថភាពការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយការកាប់ឈើដោយកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ការកំណត់បរិមាណ (បញ្ចេញឧស្ម័ន) ការកំណត់បរិមាណនិងពាណិជ្ជកម្មការកំណត់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រការកំណត់ហានិភ័យអាកាសធាតុការគ្រប់គ្រងតាមបែបបន្ស៊ាំការគ្រប់គ្រងទេសភាពចម្រុះការគ្រប់គ្រងឈើការគ្រប់គ្រងហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយការគ្រប់គ្រងហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយតាមបែបកែតម្រូវការគ្រប់គ្រងហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយនៅមូលដ្ឋានការគ្រប់គ្រងហានិភ័យអាកាសធាតុការចេញលិខិតបញ្ជាការចេញវិញ្ញាបនបត្រការចុះបញ្ជីគម្រោងយន្តការអភិវឌ្ឍន៍ស្អាតការដកដង្ហើមការដកដង្ហើមនៃភាវៈបរជីពការដកដង្ហើមនៃភាវៈស្វ័យជីពការដឹកជញ្ជូនបៃតងការដាំព្រៃឈើការឆ្លើយតបការទទួលខុសត្រូវរួម តែមានកម្រិតផ្សេងគ្នាការទប់នឹងអាកាសធាតុការទប់ស្កាត់ការទស្សន៍ទាយអាកាសធាតុ/ទំនាយអាកាសធាតុការទូទាត់សេវាកម្មបរិស្ថានការទូទាត់សេវាកម្មប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីការធ្លាក់ចុះការធ្វើពាណិជ្ជកម្មការបញ្ចេញឧស្ម័នការបង្កើតជីជាតិដោយឧស្ម័នកាបូនិកការបង្កើតឡើងវិញ (នៃអថេរអាកាសធាតុ)ការបង្កើនការដាំដុះការបង្កើនការបង្ខាំងកាបូនការបង្កើនឧស្ម័នកាបូនិកក្នុងបរិយាកាសការបញ្ចេញឧស្ម័នការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិកអវិជ្ជមានការបញ្ចេញឧស្ម័នដោយប្រយោលការបញ្ចេញឧស្ម័នដោយសកម្មភាពមនុស្សការបញ្ចេញឧស្ម័នពីឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលការបញ្ជ្រាប ការប្រមូលផ្តុំទិន្នន័យអាកាសធាតុការបាត់បង់ព្រៃឈើការបាត់បង់ព្រៃឈើតំបន់ជួរមុខការបំប្រួញមាត្រដ្ឋាន ការបំពុលពីប្រភពច្បាស់លាស់ការបំពុលពីប្រភពមិនច្បាស់លាស់ការប្តូរឥន្ធនៈ ការប្រែប្រួលនូវនីវ៉ូទឹកសមុទ្រការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហួសពីការរំពឹងទុកការប្រើប្រាស់ដីនិងការប្រែប្រួលការប្រើប្រាស់ដីការផ្តល់សុពលភាព/សុពលកម្មការផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុបន្ទាន់ការផ្តល់ឥណទានជាក្រោយការផ្តល់ឥណទានជាមុនការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាការផ្ទេរហានិភ័យការផ្ទៀងផ្ទាត់ការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុ ឬការផ្លាស់ប្តូររបបអាកាសធាតុការពន្យល់បុព្វហេតុ ការពន្យល់បុព្វហេតុរួមគ្នាការពិសោធអាកាសធាតុដែលមានលំនឹងនិងគ្មានលំនឹងការព្យាករ/ចំណោលការព្យាករតាមទម្លាប់ធម្មតាការព្យាករអាកាសធាតុ/ចំណោលអាកាសធាតុការរីកមាឌដោយកម្តៅការរេចរិលបរិស្ថានការរេចរិលព្រៃឈើ ការលិចទឹក ការវាយតម្លៃចម្រុះការវាយតម្លៃបន្ស៊ាំការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់ការវាយតម្លៃភាពងាយរងគ្រោះការវិភាគហានិភ័យមិនអចិន្រ្តៃយ៍ការលេចធ្លាយការលេចធ្លាយកាបូន ការវាស់វែង ការរាយការណ៍ និងការផ្ទៀងផ្ទាត់ ការវិភាគថ្លៃដើម-ផលប្រយោជន៍ការវិលត្រឡប់នៃសម័យក្រោយយុគទឹកកកការសន្សំសំចៃថាមពលការស្តារព្រៃឡើងវិញ ការស្តារឡើងវិញការស្រូបទុកកាបូន/ការបង្ខាំងកាបូនការស្រូបលើស ការហូរច្រោះ ការហូរច្រោះដីការអនុវត្តរួមគ្នាកាលវិទ្យាកាលាយុសាស្ត្រកិច្ចបាត់បង់និងខូចខាតកិច្ចប្រជុំបណ្ដាភាគី (នៃពិធីសារក្យូតូ)កិច្ចព្រមព្រៀងម៉ារ៉ាកេសកិច្ចសហប្រតិបត្ដិការត្បូង-ត្បូងកូតានៃការបញ្ចេញឧស្ម័នកូនយុគទឹកកកកំណកអាកាសកម្រិតអាល់កាលីក្រុមការងារអន្ដររដ្ឋាភិបាលស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកំណកអចិន្ដ្រៃយ៍កំណើនផលផ្ទះកញ្ចក់កំណើននីវ៉ូទឹកសមុទ្រកំលុងពេលទទួលបានឥណទានកំលុងពេលប្ដេជ្ញាចិត្ដអនុវត្ដក្លរ៉ូភ្លុយអូរ៉ូកាបួក្លាត្រាត(មេតាន)កិច្ចសន្យាការងារការអភិវឌ្ឍដី
គណនេយ្យគតិយុត្តគោលការណ៍គ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិគុណផលគុណភាពគណនេយ្យភាពគណនេយ្យភាពខ្សែទទឹងគណនេយ្យភាពខ្សែបណ្តាយគណនេយ្យភាពចំពោះប្រជាពលរដ្ឋ ឬគណនេយ្យភាពពីលើទៅក្រោមគណនេយ្យភាពផ្ទែក្នុង គណនេយ្យភាពផ្នែកគោលនយោបាល គណនេយ្យភាពផ្នែកច្បាប់ គណនេយ្យភាពផ្នែករដ្ឋបាល គណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុគណនេយ្យភាពផ្នែកសង្គម គណនេយ្យភាពអន្តររដ្ឋបាល គណនេយ្យភាពអន្តររដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ គោលការណ៍ឯកត្តកម្មនៃការទទួលខុសត្រូវព្រហ្មទណ្ឌគ្រឿងឥស្សរិយយសគ្រឹះស្ថានគណនេយ្យកាបូនគណនេយ្យបៃតងគម្របព្រៃស្រទាប់លើគម្លាតសីតុណ្ហភាពពេលថ្ងៃគោលការណ៍ប្រុងប្រយ័ត្នជាមុនគោលគំនិតគម្រោងគោលនយោបាយសោកស្ដាយតិចតួច គ្រោះមហន្ដរាយ
ដីបម្រើដីប្រើដីកាបង្គាប់ឱ្យចាប់ខ្លួនដីកាបង្គាប់ឱ្យនាំខ្លួនដីកាសម្រេចឱ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីដីកាដំណោះស្រាយដីកាបង្គាប់ឱ្យឃុំខ្លួនដីកាលើកលែងចោទប្រកាន់ដីកាសន្និដ្ឋានស្ថាពរដីកាបញ្ជួនរឿងទៅជំនុំជម្រះដីកាសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឱ្យស៊ើបសួរដីកាចាត់ឱ្យស៊ើបសួរជំនួសដីកាសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឱ្យស៊ើបសួរបន្ថែមដំណាក់កាលជំនុំជម្រះដកយកអនីតិជនដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីដានកាបូនដានព្យុះដោយសកម្មភាពមនុស្សដំណកស្ពាន់ធ័រពីផ្សែងដំណើរកម្ដៅរួសដំណើរកម្ដៅឡាតង់ដំណើរខ្យល់ចេញចូលដំណើររំភាយចំហាយទឹកពីរុក្ខជាតិដ្យាតូម
ទណ្ឌកម្មទាយកទីសំណាក់ទីស្នាក់ការកណ្តាលទីស្នាក់ការសាខាទំនាក់ទំនងគតិយុត្តទ្វេពន្ធភាពទ្រព្យសកម្មទ្រព្យសម្បត្តិជាមូលដ្ឋានទ្រព្យសម្បត្តិដោយឡែកទ្រព្យសម្បត្តិរួមទ្រព្យសម្បត្តិសកលទ្រព្យសម្បត្ដិសាធារណៈ ទំនាក់ទំនងអន្ដររដ្ឋបាល ទំនាក់ទំនងអន្ដរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ទូរគមនាគមន៍ សោតទស្សន៍ទោសការងារ សហគមន៍ទោសជំនួសទោសដាក់ពន្ធនាគារទោសបន្ថែមទោសព្យួរលិខិតបើកបរទ្វេពន្ធភាពទម្រង់ជាវង់ខាងជើងទម្រង់ជាវង់ខាងត្បូងទម្រង់វិសមរូបអាកាសធាតុទីកំណក ទីផ្សារកាបូនទីផ្សារកាបូនស្ម័គ្រចិត្តទឹកកកលើផ្ទៃដី ទឹកកកសមុទ្រ ទឹកជំនន់ទឹកសមុទ្រខ្ពស់បំផុតនៅតំបន់ឆ្នេរទូរសន្ធិកម្ម ទំនប់តូចទែម៉ូក្លាញ ទ្វេប៉ូលមហាសមុទ្រឥណ្ឌា
បច្ឆាញាតិផ្ទាល់បញ្ជីគណនីបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌបញ្ញើបញ្ញើបន្តបដិគ្គាហក ឬបដិគ្គាហកៈបដិទានប័ណ្ណសម្គាល់សិទ្ធិកាន់កាប់បទដ្ឋានគតិយុត្តបរិបាលបរិហារកេរ្តិ៍បិតុភាពបុគ្គលភាពបុគ្គលឯកជនបុត្តភាព បុព្វជនបុព្វញាតិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ប្រតិទិនសុរិយគតិប្រតិសិទ្ធិប្រតិសិទ្ធិដោយឡែកប្រតិសិទ្ធិសកលប្រទានកម្មប្រធានសក្តិប្រាតិភោគប្រាក់កក់ប្រសិទ្ធផលប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណផលបញ្ហាយេនឌ័រ បន្ស៊ាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ បទចោទបណ្តឹងចោទប្រកាន់បណ្តឹងបរិហារជាផ្លូវការបណ្តឹងអាជ្ញាបទកាន់កាប់ការសម្ងាត់នៃការការពារជាតិដោយគ្មានសមត្ថកិច្ចបទកាន់កាប់ ឬដឹកជញ្ជូនអាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាតបទក្លែងព័ត៌មានបទគំរាមកំហែងបទឃាតកម្មបទឃាតកម្មគិតទុកជាមុនបទចាប់ឃុំឃាំង និងបង្ខាំងដោយខុសច្បាប់បទចូលដោយទុច្ចរិតក្នុងទីលានយោធាបទចូលរួមសមាគមនៃជនទុច្ចរិតបទជេរប្រមាថជាសាធារណៈបទជំនួស ក្លែង ឬលាក់បំបាំងអត្ថិភាពនៃទារកបទញុះញង់កុំឱ្យយោធិនស្តាប់បង្គាប់បទញុះញង់អនីតិជនឱ្យបរិភោគគ្រឿងស្រវឹងបទញុះញង់អនីតិជនឱ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋ ឬបទមជ្ឈិមបទញុះញង់អនីតិជនឱ្យសុំទានបទញុះញង់ឱ្យបោះបង់ទារកបទញុះញង់ឱ្យប្រជាព់លរដ្ឋកាន់អាវុធប្រឆាំងនឹងប្រជាពលរដ្ឋមួយផ្នែកទៀតបទញុះញង់ឱ្យប្រជាពលរដ្ឋកាន់អាវុធប្រឆាំងនឹងអាជ្ញាធរស្របច្បាប់បទញុះញង់ឱ្យមានការរើសអើងបទញុះញង់ឱ្យយោធិនចូលបម្រើរដ្ឋបរទេស ឬភ្នាក់ងារបរទេសបទដកយកអនីតិជនបទដណ្ដើមកាន់កាប់មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនបទដណ្ដើមយកអំណាចបញ្ជាយោធាបទដាក់អនីតិជនឱ្យស្ថិតក្នុង លក្ខខណ្ឌនៃការងារដែលបណ្ដាលឱ្យខូចសុខភាពបទដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ទីកន្លែងសម្រាប់ធ្វើពេស្យាចារបទដ្ឋានគតិយុត្តបទទ្វេពន្ធភាពបទធ្វើទារុណកម្មឬអំពើឃោរឃៅចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្របទធ្វើឲ្យខូចខាតដល់បូជនីយដ្ឋានសាសនាឬបូជនីយវត្ថុក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបទធ្វើឱ្យខូចទឹកចិត្តកងទ័ពបទធ្វើឱ្យបាត់ជំនឿលើសេចក្ដីសម្រេចរបស់តុលាការបទធ្វើឱ្យមានការខូចខាតស្រាលបទបង្កឱ្យមានរបួសដោយអចេតនាបទបង្កើតជាឧបសគ្គដល់ដំណើរការនៃប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តិកម្មស័្វយប្រវត្តនៃទិន្នន័យបទបង្កើតដោយខុសច្បាប់នូវកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបទបង្ហាញកេរភេទបទបង្អត់អាហារឬគ្មានការថែទាំអនីតិជនអាយុតិចជាង១៥ឆ្នាំបទប្បញ្ញត្តិព្រហ្មទណ្ឌបទបញ្ចូល លុបបំបាត់ឬកែប្រែដោយទុច្ចរិតនូវទិន្នន័យបទបន្លំបទបរិហារកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈបទបំផ្លាញស្លាកដែលបោះត្រាបទបំផ្លាញស្លាកដែលបោះត្រាបទបំផ្លិចបំផ្លាញនូវសម្ភារៈដែលអាចធ្វើឱ្យអន្តរាយការការពារជាតិបទបំផ្លិចបំផ្លាញឯកសារបទបំផ្លិចបំផ្លាញឬគៃបំបាត់រត្ថុដែលមានបិទស្លាកបោះត្រាបទបំផ្លិចបំផ្លាញឬចម្លងការសម្ងាត់នៃការការពារជាតិបទបោះបង់គ្រួសារបទបោះបង់អនីតិជនបទបដិសេធការផ្ដល់ចម្លើយបទបដិសេធការផ្តល់ចម្លើយបទបដិសេធការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការបទបដិសេធក្នុងការចូលខ្លួនបទបដិសេធក្នុងការផ្តល់ទ្រព្យសម្បត្តិឬសេវាបទប៉ះពាល់ដល់ការឆ្លើយឆ្លងតាមលិខិតបទប៉ះពាល់ដល់ការសម្ងាត់នៃការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទបទប៉ះបាល់ដល់បូរណភាពនៃសាកសពបទប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិខាងរូបភាពនៃបុគ្គលបទប៉ះពាល់ដល់អាថ៌កំបាំងខាងវិជ្ជាជីវៈបទប្តឹងបរិហារដោយភូតកុហកដល់អាជ្ញាធរតុលាការបទប្តឹងបរិហារបង្កាច់កេរ្តិ៍បទប្រគល់ឱ្យរដ្ឋបរទេសនូវព័ត៌មានដែលអាចធ្វើឱ្យអន្តរាយការការពារជាតិបទប្រគល់ឱ្យរដ្ឋបរទេសនូវមធ្យោបាយធ្វើការប្រទូសរ៉ាយឬឈ្លានពានបទប្រគល់ឱ្យរដ្ឋបរទេសនូវសម្ភារៈជាអាទិ៍សម្រាប់ការពារជាតិបទប្រឆាំងនឹងការអនុវត្តការងារសាធារណៈបទប្រឆាំងនឹងអ្នករាជការសាធារណៈបទប្រទូសកេរខ្មាសបទប្រមាថបទប្រមាថចំពោះព្រះសង្ឃជូនជី តាជីបទប្រមាថទីបញ្ចុះសពបទប្រមូលផ្តុំព័ត៌មានជាអាទិ៍ដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយការការពារជាតិបទប្រើប្រាស់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកដទៃបទផលិតឬធ្វើចរាចរណ៍អាវុធគ្រឿងផ្ទុះនិងគ្រាប់រំសេវគ្រប់ប្រភេទបទផលិតឬធ្វើចរាចរណ៍អាវុធសម្រាប់ប្រហារផ្សេងទៀតបទផ្តល់ដោយខុសច្បាប់នូវបញ្ជាឱ្យឃុំឬដោះលែងបទផ្តល់ព័ត៌មានមិនពិតបទផ្សព្វផ្សាយនូវការអត្ថាធិប្បាយដើម្បីធ្វើសម្ពាធលើយុត្តាធិការបទមជ្ឈិមបទមនុស្សឃាតបទមិនប្តឹងបរិហារ ការធ្វើបាបអនីតិជនបទមិនប្តឹងបរិហារបទឧក្រិដ្ឋបទមិនប្តឹងបរិហារបទឧក្រិដ្ឋឬបទមជ្ឈិមដោយអ្នករាជការសាធារណៈបទមិនផ្តល់ភស្តុតាងនៃភាពគ្មានទោសបទមិនព្រមប្រគល់អនីតិជនបទរក្សាទុកដោយខុសច្បាប់នូវអំណាចបញ្ជាយោធាបទរាជឃាតកម្មបទរារាំងចលនានៃយោធិនឬសម្ភារៈយោធាបទរារាំងដល់ការបង្ការអំពើពេស្យាចារបទរារាំងដំណើរការជាធម្មតានៃសម្ភារៈយោធាបទរារាំងដំណើរការនៃសេវាពាក់ព័ន្ធនឹងការការពារជាតិបទរុកកួនខាងផ្លូវភេទបទរួមគំនិតក្បត់បទរួមភេទជាមួយអនីតិជនដោយបុព្វញាតិបទរួមភេទរវាងញាតិលោកហិតឬញាតិពន្ធបទរៀបចំបង្ហាញភេទឬទំនាក់ទំនងខាងផ្លូវភេទដោយមានការចូលរួមរបស់អនីតិជនបទរំលោភលើលំនៅឋានបទរំលោភសេពសន្ថវៈបទរំលោភអំណាចមេបាបទលហុបទលាក់បំបាំងតម្រុយបទលាក់បំបាំងសាកសពបទលាតត្រដាងដោយចេតនាឬអចេតនានូវការសម្ងាត់នៃការការពារជាតិបទលុបបំបាត់វត្ថុតាងបទល្មើសបទសញ្ចារកម្មបទសន្ទិដ្ឋិភាពជាមួយបរទេសបទសម្លុតកុំឲ្យដាក់ពាក្យបណ្តឹងបទស៊ីសំណូកនៃនិយោជិតបទស៊ីសំណូកប្រព្រឹត្តដោយចៅក្រមបទស៊ីសំណូរបស់អភិបាលបទសូកប៉ាន់ចំពោះចៅក្រមបទស្លៀកដណ្តប់បែបព្រពុទ្ធសាសនាដោយគ្មានសិទ្ធបទស្តាប់ឫថតពាក្យសំដីឯកជនបទស្រវឹងជាក់ស្តែងបទហិង្សាចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្របទហិង្សាដោយចេតនាបទហៅអ្នកដទៃនៅទីសាធារណៈបទអន្តរការរវាងបុរសឫស្ត្រីពេស្យានិងសញ្ចារិកឫសញ្ចារិកាបទអន្តរការរវាងអ្នកសុំកូននិងអ្នកបោះបង់កូនបទអាសប្រព្រឹត្តទៅលើអនីតិជនអាយុតិចជាង១៥ឆ្នាំបទឧក្រិដ្ឋបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងមនុស្សជាតិបទឧក្រិដ្ឋប្រល័យពូជសាសន៍បទឧក្រិដ្ឋសង្គ្រាមបុព្វញាតិបូជនីយវត្ថុក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបក្ខានុគ្រោះបច្ឆាញាតិ (បច្ឆាជន)បេតិកភណ្ឌប្រកាសទណ្ឌកម្មប៉េហាស់ប្រព័ន្ធចាប់យកព័ត៌មានពីលំហអាកាសប្រព័ន្ធឌីណាមិកប្រព័ន្ធប្រកាសអាសន្នប្រព័ន្ធអាកាសធាតុប្រភពប្រភាគម៉ូលប្រសិទ្ធិផលថាមពលប្រហោងអូសូនប្លង់តុងប្លង់តុងសត្វបច្ចេកវិទ្យា បច្ចេកវិទ្យាបញ្ចេញកាបូនទាបបច្ចេកវិទ្យាបៃតងបច្ចេកវិទ្យាល្អបរិស្ថានបញ្ជីសារពើភណ្ឌការបញ្ចេញឧស្ម័នបញ្ហាបរិស្ថានទូទៅបញ្ហាអន្តរវិស័យបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មបណ្តាប្រទេសក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ១បណ្តាប្រទេសក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ២ បណ្តាប្រទេសក្នុងឧបសម្ព័ន្ធBបណ្តាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចអន្តរកាលបណ្តុំបន្ទេរកម្តៅតាមខ្សែឈរបន្ទេរកម្តៅតាមខ្សែដេកបន្លាស់ទីអែកមេនបន្ស៊ាំ បន្ស៊ាំគ្រោងទុកជាមុនបន្ស៊ាំជាបន្ទាន់បន្ស៊ាំស្វយ័តបន្ស៊ាំសាធារណៈបន្ស៊ាំតាមផែនការបន្ស៊ាំផ្អែកលើសហគមន៍បន្ស៊ាំលក្ខណៈឯកជនបរិយាកាស បរិយាកាសសេរីប៉ារ៉ាម៉ែត្រផលតបអាកាសធាតុបុរេករ
សកម្មភាពសកម្មភាពសុពលសកម្មភាពឯកតោភាគីសច្ចានុមតិសន្ដតិកម្មសន្ដតិជនសមត្ថជនសមត្ថភាពសន្ធិសញ្ញាសមាសភាគនៃវត្ថុសហគមន៍សហព័ទ្ធសហសន្ដតិជនសាខាញាតិសាធនភាពសារការីសារវន្តសិទ្ធិឃាត់ទុកសិទ្ធិជួលអចិន្ត្រៃយ៍សិទ្ធិប្រត្យក្ស ឫ សិទ្ធិភណ្ឌិកសិទ្ធិប្រាតិភោគប្រត្យក្សសិទ្ធិប្រើប្រាស់សិទ្ធិលើការបញ្ចាំសិទ្ធិអាស្រ័យនៅសិល្បការ្យសុពលភាពសេវភាពស្ថាប័នរដ្ឋបាលស្មុំកូនធម្មតាស្មុំកូនពេញលេញស្វីការសង្គតិភាពស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចស្ថាប័នទទួលសមត្ថកិច្ចសមធម៌សាមញ្ញសេវាសាធារណៈសមិទ្ធកម្មសូចនាករសនិទានភាព សមធម៌យេនឌ័រ សមភាពយេនឌ័រ សវនកម្មផ្ទៃក្នុងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ សវនកម្មផ្ទៃក្រៅផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ សវនកម្មផ្នែកសង្គម សវនកម្មយេនឌ័រ ស្ដង់ដារគណនេយ្យភាព ស្ដង់ដារបំពេញការងារ ស្ដង់ដារសមធម៌យេនឌ័រ ស្តង់ដារសមភាពយេនឌ័រស្វ័យភាពរបស់មូលដ្ឋានសិទ្ធិអំណាចសេដ្ឋកិច្ចវិមាត្រសំណុំរឿងសេចក្ដីណែនាំអនុវត្តសមាគមជនរងគ្រោះសក្ខីកម្មក្លែងក្លាយ សច្ចាធារណ៍សញ្ចារិក ឬសញ្ចារិកាសទិសភាពសន្ទិដ្ឋិភាពសន្និធិអាវុធសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សហចារី សវនាការសាកល្បងសិទ្ធិវន្ដសុពលភាពសុវត្ថិភាពសេចក្ដីសម្រេចស្ថាពរ សំអាងហេតុសំអាតប្រាក់ សា្ថនភាពចាំបាច់ស្ថានសម្រាលទោសស្ថានឯកទេសសកម្មភាពជាតិកាត់បន្ថយសមស្របសកម្មភាពបន្សុំាមិនត្រឹមត្រូវ ឬ បន្សុំាំមិនត្រឹមត្រូវសកម្មភាពពន្លឺព្រះអាទិត្យសក្ដិសិទ្ធិភាពសក្ដានុពលកម្ដៅសកលសក្ដានុពលកាត់បន្ថយសន្ដិសុខថាមពលសន្តិសុខមនុស្សសន្តិសុខស្បៀងសន្ទស្សន៍ភាពងាយរងគ្រោះសន្និសីទបណ្តាភាគីសន្និសីទបណ្តាភាគីសម្រាប់ពិធីសារក្យូតូសមត្ថភាពកាត់បន្ថយសមត្ថភាពដោះស្រាយបញ្ហា/សមត្ថភាពឆ្លើយតបសមត្ថភាពបន្ស៉ាំសមត្ថភាពផ្ទុកកាបូនសមមូលឧស្ម័នកាបូនិកសម័យហូឡូសែនសហប្រយោជន៍សារធាតុបំផ្លាញស្រទាប់អូសូនស៊ីក្លូនបញ្ច្រាសរាំងខ្ទប់សីតុណ្ហភាពខ្យល់លើផ្ទៃដីសីតុណ្ហភាពផ្ទៃទឹកសមុទ្រសីតុណ្ហភាពលើផ្ទៃផែនដីសុខុមាកាស/មីក្រូអាកាសធាតុសុរិយការសូចនាគោលសេចក្តីជូនដំណឹងជាតិសេដ្ឋកិច្ចបៃតងសេវាកម្មប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសំណល់ឡជីវឧស្ម័នសំណាញ់សុវត្ថិភាពសំណើមខ្យល់សំណើមដីស្តង់ដាកាបូនស្ម័គ្រចិត្តសន្និធិកាបូនស្ថានប្រព័ន្ធ ឬប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីស្នាមបន្សល់ទុកស្នូលទឹកកកស្រទាប់ទឹកកកស្រទាប់សកម្មស្រទាប់ព្រំប្រទល់បរិយាកាសស្រទាប់អូសូនសូចនាករអាកាសធាតុជំនួស
អង្គហេតុអចលនវត្ថុអច្ច័យទានអច្ច័យទានមានកំណត់អច្ច័យទានសកលអច្ច័យលាភីអច្ចាសន្នអឌ្ឍសិទ្ធិអត្ដាធីនភាពអត្រានុកូលដ្ឋានអធិកលាភអធិការអនីតិជនអនុតំណាងអនុប្បទាន អភ័ព្វបុគ្គលអភិបាលអយ្យការអវិភាគីយ៍អសាធនីយ៍អហេតុកផល (សេចក្តីចម្រើនដោយឥតហេតុ)អាណាព្យាបាលអាទិភាពអានុភាពអានុភាពប្រតិសកម្មអាហារកាតព្វកិច្ចអំណាចមេបាអំពើអនីត្យានុកូលអាណត្តិអាចជឿទុកចិត្តបានអសមប្បមាណអង្គជំនុំជម្រះអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ ( អ.វ.ត.ក)អ្នកស៊ើបអង្កេតអចេតនាអត្ថិភាពអនីតិជនអនីតិសង្វាសជនអន្តរការីអភ័យឯកសិទ្ធិគ្រួសារអាជ្ញាកណ្តាលអាជ្ញាធរអាជ្ញាធរតុលាការអាជ្ញាយុកាលអាណត្តិអាណត្តិគាហកតុលាការអានុភាពអាវុធអំពើលួចថាមពលអំពើអាសអ្នកផ្តើមគំនិតអ្នករាជការសាធារណៈអ្នកសមគំនិតអង្គភាពទទួលបន្ទុកប្រតិបត្តិអត្ថប្រយោជន៍បន្ស៊ាំអត្ថប្រយោជន៍កាបូនអនុសញ្ញាក្របខណ្ឌសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអត្រាតំហយកម្ដៅអភិបាលកិច្ចអាកាសធាតុអភិរក្សថាមពលអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពអ្នកចូលរួមគម្រោងអាកាសធាតុអាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរអាកាសធាតុកាលបុរាណអាងបង្ខាំងអាងស្រូបអាងស្រូបកាបូនអាជ្ញាធរជាតិទទួលបន្ទុកអាល់បេដូអាស៊ីតកម្មមហាសមុទ្រអាអេរ៉ូសូលអាអេរ៉ូសូលកាបូនអាអេរ៉ូសូលសរីរាង្គអ៊ីដ្រូកាបួអ៊ីដ្រូក្លរ៉ូភ្លុយអរ៉ូកាបួអ៊ីដ្រូភ្លុយអរ៉ូកាបួអ៊ីសូតូបលោកធាតុអូសូនអំបិលកម្មអាំងតង់ស៊ីតេថាមពល

Instagram