បទពិចារណកថាស្ដីពី«ការប្រមាថចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្រ»

បទពិចារណកថាស្ដីពី«ការប្រមាថចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្រ»

ដោយ , 13-09-2021, 02:47 PM , ប្រភេទ : ចក សម្បត្តិ,បទវិចារណកថា

សមាគមសាលាត្រាជូ មានកិត្ដិយសសូមនាំមកជូននូវអត្ថបទបទពិចារណកថាស្ដីពី«ការប្រមាថចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្រ» ដោយលោក ចក សម្បត្ដិ សមាជិកស្ថាបនិក និងជាអនុប្រធានសមាគមសាលាត្រាជូ។
___
អត្ថន័យសង្ខេប

អង្គព្រះមហាក្សត្រគឺជាអត្តសញ្ញាណជាតិកម្ពុជា និងជានិមិត្តរូបនៃឯកភាពជាតិ និងនិរន្តរភាពជាតិ។ ច្បាប់កម្ពុជាពីបុរាណមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះ គឺមានចែងផ្តន្ទាទោសចំពោះការបំពារបំពានចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្រ ដូចបណ្តាប្រទេសរាជានិយមលើសាកលលោក ខណៈប្រទេសមិនប្រកាន់របបរាជានិយមក៏មានច្បាប់ចែងផ្តន្ទាទោសលើការប្រមាថចំពោះមេដឹកនាំកំពូលរបស់ពួកគេដែរ។ ដោយសារជារឿងមិនអាចទទួលយកបានសម្រាប់ប្រជាជាតិនានា តើមហាចោរពានវាំងដែលប្រមាថចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្រ ឬជនល្មើសប្រមាថចំពោះប្រធានាធិបតី ត្រូវតែទទួលការផ្តន្ទាទោសឱ្យបានធ្ងន់ធ្ងរឬយ៉ាងណា?

👉 ទាញយកអត្ថបទស្រាវជ្រាវជាPDF សូមចុចនៅទីនេះ