លោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិត ព្រុំ រិទ្ធី
លោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិត ព្រុំ រិទ្ធី
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្ត្រសាលាត្រាជូ
--------------- ៚---------------

លោកបណ្ឌិត ព្រុំ រិទ្ធី ជាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់(តាំងពីឆ្នាំ២០០៧) និងជាសមាជិកនៃដេប៉ាតឺម៉ង់នីតិឯកជននៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច(ស.ភ.ន.វ.ស) នៅរាជធានីភ្នំពេញ ដែលនៅទីនោះ​ លោកក៏ជាអតីតនិស្សិតដែលបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រនាឆ្នាំ២០០៣ផងដែរ។ គាត់ទទួលបានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតជំនាញនីតិឯកជនពីសាកលវិទ្យាល័យ ហ្សង់មូឡាំង៣ (ប្រទេសបារាំង) នៅខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥។​ គាត់បង្រៀននីតិអន្តរជាតិឯកជន និងនីតិគ្រួសារ។​ គាត់ជាអ្នកនិពន្ធអត្ថបទច្បាប់នៅ ស.ភ.ន.វ.ស។ ស្នាដៃអត្ថបទស្រាវជ្រាវរបស់គាត់រួមមាន ប្រវត្តិនៃនីតិ នីតិបេតិកភណ្ឌ នីតិធុរកិច្ច និងសន្តតិកម្ម។

Dr. PRUM Rithy is a law professor​ (since 2007) and affiliated to the Department of Private Law at Royal University of Law and Economics (RULE) in Phnom Penh, where he was graduated in 2003. He holds a Ph.D. in Private Law from University Jean Moulin 3 (France) in October 2015. He teaches International Private Law and Family Law. He is author of various article journals at RULE. His research interests include history of law, property law, business law and succession.