បទបង្ហាញ៖ វិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវ​ ដោយទី ហ្សានិត និង ផល ពិសាល

បទបង្ហាញ៖ វិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវ​ ដោយទី ហ្សានិត និង ផល ពិសាល

សមាគមសាលាត្រាជូ មានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយចំពោះវត្តមានរបស់ លោក ទី ហ្សានិត និង ផល ពិសាល សមាជិកស្ថាបនិកសាលាត្រាជូ ដែលបានអញ្ជើញមកធ្វើបទបទបង្ហាញស្តីពី «វិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវ» នៅថ្ងៃទី០៥ ខែវិច្ឆិកា​​ ឆ្នាំ២០១៦។

សាលាត្រាជូសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រៀលជ្រៅចំពោះការលះបង់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនៃលោក ទី ហ្សានិត និង ផល ពិសាល ​ក្នុងការចែករំលែកចំនេះដឹង​ ក៏ដូចជាបទពិសោធន៍យ៉ាងល្អៗដល់និស្សិតកម្មសិក្សា។