ជំនួយស្មារតី៖ ច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងលើការបរិច្ចាគ ការផ្សាំកោសិកា ជាលិកា និងសរីរាង្គមនុស្ស

ជំនួយស្មារតី៖ ច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងលើការបរិច្ចាគ ការផ្សាំកោសិកា ជាលិកា និងសរីរាង្គមនុស្ស

ដោយ អៀ គុជស៊ាម និងលឹម គឹមឆាយ, 13-11-2016, 11:54 AM , ប្រភេទ :

បច្ចុប្បន្ននេះវេជ្ជសាស្រ្ដមានភាពជឿនលឿន រហូតដល់មានការជួយសង្គ្រោះជីវិតអ្នកជំងឺ​តាមរយៈការ​យក​សរីរាង្គពីមនុស្សម្នាក់ទៅផ្សាំក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកជំងឺ ដែលមានសរីរាង្គខូចមិនដំណើរការ។ ប៉ុន្តែមានបុគ្គល​ទុច្ចរិត​មួយ​ចំនួន​បាន​ឆ្លៀតឱកាសយកសកម្មភាពនេះ ធ្វើជាអាជីវកម្មដើម្បីផលប្រយោជន៏ផ្ទាល់ខ្លួន។ យោង តាម​របាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) នៅឆ្នាំ២០១៤ បានឲ្យដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់​សរីរាង្គ​​មនុស្សចំនួន ១០​ ភាគរយ នៅទូទាំងពិភពលោកត្រូវបានជួញដូរក្នុងមួយឆ្នាំៗ ហើយពួកឈ្មួញ កណ្តាល ​អាច​រកប្រាក់បានចំនួន១ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ក្រលៀនមួយ។ អត្ថបទជំនួយស្មារតីខ្លីមួយនេះ នឹងធ្វើការសង្ខេបច្បាប់នៃប្រទេសកម្ពុជា​ស្ដីពី​ការ​គ្រប់គ្រងលើការបរិច្ចាគ ការផ្សាំកោសិកា  ជាលិកា និង សរីរាង្គមនុស្ស ដែលទើបតែត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើដោយព្រះមហាក្សត្រ នៅថ្ងៃទី០៩ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៦។ ជាមួយចេតនាបង្ហាញពីខ្លឹមសារសំខាន់ៗមួយចំនួនសម្រាប់​មិត្ត​​អ្នកសិក្សាពិចារណា និងដើម្បីងាយស្រួល យល់នៅពេលអានអត្ថបទច្បាប់ទាំងស្រុង យើងព្យាយាមបញ្ចូលការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងច្បាប់បារាំងស្ដីពី បទដ្ឋានដូចគ្នានេះដែរ។

លោកអ្នកអាចទាញយកច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងលើការបរិច្ចាគ ការផ្សាំកោសិកា  ជាលិកា និងសរីរាង្គមនុស្ស ​ជាPDF នៅទីនេះ