PDF នៅទីនេះ"/> PDF នៅទីនេះ"/>
បទបង្ហាញស្តីពី «រាជ​រដ្ឋា​ភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា» ដោយ លោក លី វ៉ុង

បទបង្ហាញស្តីពី «រាជ​រដ្ឋា​ភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា» ដោយ លោក លី វ៉ុង

ដោយ Sala Traju Admin, 22-02-2017, 04:54 PM , ប្រភេទ : បទបង្ហាញថ្មី

នាថ្ងៃទី ២១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៧ លោក លី វ៉ុង សមាជិកស្ថាបនិក និងជាទីប្រឹក្សាគណៈកម្មការប្រតិបត្តិសមាគមសាលាត្រាជូ ត្រូវបានអញ្ជើញធ្វើបទបង្ហាញស្តីពី "រាជ​រដ្ឋា​ភិបាលកម្ពុជា" ជូនយុវជនស្ម័គ្រចិត្តរបស់សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា ដែលកំពុងអនុវត្តគម្រោង ទស្សនកិច្ចវិមានសន្តិភាព។ បទបង្ហាញនេះ ជាលំនាំសិក្សាលើទិដ្ឋភាពច្បាប់នៃការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិកម្ពុជា។ សមាគមសាលាត្រាជូ ស្វាគមន៍ និងប្តេជ្ញាចូលរួមចែករំលែកចំណេះដឹងផ្នែកច្បាប់ទៅកាន់គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដោយអស់ពីលទ្ធភាពរបស់យើង។

ទាញយកបទបង្ហាញជា PDF នៅទីនេះ