ការដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យ៖ ខ្លឹមនៃប្រព័ន្ធចៅក្រមស៊ើបសួរ

ការដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យ៖ ខ្លឹមនៃប្រព័ន្ធចៅក្រមស៊ើបសួរ

ដោយ ចក សម្បត្តិ, 30-11-2017, 07:31 PM , ប្រភេទ : អត្ថបទថ្មី

ប្រព័ន្ធចៅក្រមស៊ើបសួរនៅកម្ពុជាពីដើមរហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ន បានទទួលឥទ្ធិពលស្ទើរ​តែទាំង​ស្រុង​ពី​ក្រមពិភាក្សាព្រហ្មទណ្ឌបារាំងឆ្នាំ១៨០៨ និងក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌរបស់បារាំងក្រោយៗមកទៀត។ ហេតុដូចនេះហើយ ការឈ្វេង​យល់​​អំពីគោលគំនិតដើមនៃប្រព័ន្ធចៅក្រម​ស៊ើបសួររបស់កម្ពុជា ត្រូវពឹងពាក់អាស្រ័យជាសំខាន់ទៅលើវិធានគតិយុត្តរបស់បារាំង។ ក្រៅពីច្បាប់របស់បារាំង សេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏ជាវិភាគទានមួយធំធេង សម្រាប់ការសិក្សាស្វែងយល់អំពីប្រព័ន្ធចៅក្រមស៊ើបសួរ បើទោះបីជាសាលាក្តីកូនកាត់មួយនេះ បានធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធ​ចៅក្រម​ស៊ើបសួរមានដំណើរមិនត្រូវគន្លងខ្លះក៏ដោយ ដោយសារវត្តមាននៃច្បាប់អន្តរជាតិ និងអ្នកច្បាប់មកពីបណ្តា​ប្រទេសដែល​មិនប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធចៅក្រមស៊ើបសួរ។ 

សូមទាញយកជា PDF ចុចនៅទីនេះ