បាឋកថាសាធារណៈស្ដីពី «កំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ»

បាឋកថាសាធារណៈស្ដីពី «កំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ»

ដោយ យូ សុបិន្ដ, 09-10-2019, 09:58 AM , ប្រភេទ : បាឋកថាសាធារណៈ

សមាគមសាលាត្រាជូ មានកិត្ដិយសសូមនាំមកនូវបាឋកថាសាធារណៈស្ដីពី «កំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ» ដោយវាគ្មិនកិត្ដិយស ឯកឧត្ដម យក់ ប៊ុនណា រដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ជាប្រធានគណៈកម្មាធិការកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ និងជានាយកសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល។

📆 ម៉ោង ៨ និង ៣០ នាទីព្រឹក ថ្ងៃទី១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩
📍សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច
សហសាល G

✍️ដើម្បីចុះឈ្មោះគ្រាន់តែ Comment ជាឈ្មោះជាភាសាខ្មែរ តួនាទី និងលេខទូរស័ព្ទ នៅទីនេះ ឬទាក់ទងទៅកាន់៖
០៧៨ ៥៤១  ៨៨៥ /០១៦ ៣៦០ ៧៥៧
***សូមរួសរាន់ឡើង ព្រោះកន្លែងមានកំណត់ (១២០  កន្លែង)

Instagram