ដំណឹងជ្រើសរើសនិស្សិតកម្មសិក្សាចំនួន៥នាក់

ដំណឹងជ្រើសរើសនិស្សិតកម្មសិក្សាចំនួន៥នាក់

ដោយ Sala Traju Admin, 27-12-2016, 02:20 PM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

សមាគមសាលាត្រាជូ មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងស្ដីពីការជ្រើសរើសនិស្សិតកម្មសិក្សាចំនួន ​៥ រូប សម្រាប់ ខែមករា​ ដល់ ខែ​មិនា ដើម្បីផ្ដល់ឱកាសដល់និស្សិតដែលមានការតាំងចិត្តខ្ពស់អាចទទួលបានបទពិសោធន៍ការងារក្នុងវិស័យច្បាប់។

សម្រាប់ព័ត៌មានមន្ថែមសូមចុចនៅទីនេះ