ជំនួយស្មារតី៖ សង្ខេបប្រភេទពន្ធទាំង ១៨ ដែលអនុវត្តនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជំនួយស្មារតី៖ សង្ខេបប្រភេទពន្ធទាំង ១៨ ដែលអនុវត្តនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ដោយ ឃឹម ឧត្តម, 12-02-2017, 09:19 AM , ប្រភេទ : ជំនួយស្មារតី

“ពន្ធ”  មានន័យថា ជាសួយ ឬអាករដែល​ប្រជានិករត្រូវបង់តាមកំណត់ ឬជា​តាវកាលិក​គិត​ជា​ប្រាក់កាស ដែល​ប្រមូលពី​បុគ្គល​ឯកជន​នានា​តាមរយៈ​អំណាច​សាធារណៈ ជា​លក្ខ​ណៈ​​ស្ថាពរ​ និង​គ្មានអ្វី​ជា​ថ្នូរ ក្នុង​គោលបំណង​ដើម្បី​បំពេញបន្ទុក​សាធារណៈ។ ពន្ធត្រូវបានបែងចែក ជា ១៨ ប្រភេទ ដែលមានដូចជា៖ ពន្ធ​លើ​ប្រាក់ចំណេញ ពន្ធរំដោះពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ ពន្ធអប្បបរមា ពន្ធកាត់ទុក ពន្ធលើប្រាក់បៀវត្ស អាករលើតម្លៃ​បន្ថែម អាករពិសេសលើទំនិញនិងសេវាមួយចំនួន អាករលើផលរបរ ពន្ធលើឈ្នួលផ្ទះនិងដី ពន្ធតែមប្រិ៍ ពន្ធ​ប៉ាតង់ ពន្ធប្រថាប់ត្រា ពន្ធលើដីធ្លីមិនបានប្រើប្រាស់ ពន្ធសត្តឃាត ពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន និង​យានជំនិះ​​គ្រប់ប្រភេទ អាករស្នាក់នៅ អាករបំភ្លឺសាធារណៈ និងពន្ធលើអចលនទ្រព្យ។

សូមទាញយកជា PDF ចុចនៅទីនេះ

ស្វែងរកជំនួយស្មារតីមុនៗ ចុចនៅទីនេះ