មកដល់ថ្មី៖ វាក្យសព្ទបរិស្ថាន

មកដល់ថ្មី៖ វាក្យសព្ទបរិស្ថាន

ដោយ Sala Traju Admin, 23-06-2017, 10:00 PM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

Name of infographic or image

ក្រុមការងារវាក្យសព្ទច្បាប់អេឡិចត្រូនិក បានវាយបញ្ចូល​ និងចងក្រងបាន ៤៤៧ ពាក្យនៃ «សទ្ទានុក្រមបច្ចេកសព្ទស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ»​ បោះពុម្ភលើកទី១ ឆ្នាំ២០១៧ ដោយនាយកដ្ឋានប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព និងក្រសួងបរិស្ថាន។

ឥលូវយើងមានសរុប ១០៨១ ពាក្យ ទាំងផ្នែករដ្ឋប្បវេណី ព្រហ្មទណ្ឌ ពាណិជ្ជកម្ម រដ្ឋបាលសាធារណ: និងបរិស្ថាន ។

មោះមួយថ្ងៃរៀនមួយពាក្យ!

តោះចាំអង្កាល់ទៀតស្វែងរកពាក្យច្បាប់ចុចនៅទីនេះ 👉 salatraju.com/lexique

ឧទាហរណ៍៖ 

បញ្ជាក់៖ «វាក្យស័ព្ទច្បាប់អេឡិចត្រូនិក» ​ឬ «Online Legal Terminology» គឺជាគម្រោងថ្មីមួយរបស់សមាគមសាលាត្រាជូ​ ដែលត្រូវបានរចនាឡើង ក្នុងគោលបំណងផ្ដល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកនិយមន័យនៃ​ពាក្យបច្ចេកទេសច្បាប់នីមួយៗ ព្រមទាំងដើម្បីលើកកម្ពស់ការសិក្សា​ស្រាវជ្រាវច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។