សិក្ខាសាលាស្តីពី វិជ្ជាជីវៈមេធាវីនៅប្រទេសកម្ពុជា និងប្រទេសបារាំង

សិក្ខាសាលាស្តីពី វិជ្ជាជីវៈមេធាវីនៅប្រទេសកម្ពុជា និងប្រទេសបារាំង

ដោយ Sala Traju Admin, 13-09-2017, 10:34 AM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

សាលាត្រាជូមានក្តីសោមនស្សរៀបចំនូវសិក្ខាសាលាស្តីពី វិជ្ជាជីវៈមេធាវីនៅប្រទេសកម្ពុជា និងប្រទេសបារាំង។ សិក្ខាសាលាដែលមានការចូលរួមបកស្រាយពីវាគ្មិនមានជំនាញ និងបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំ។ សូមចុះឈ្មោះ ដោយមានបញ្ជាក់ អំពីឈ្មោះ ភេទ អាយុ ស្ថានភាពមុខងារ ឬការសិក្សា (ឆ្នាំ) និងឈ្មោះស្ថាប័នសាមីខ្លួន។

រីករាយជាមួយនឹងចំណេះដឹងថ្មីៗ មុនឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌប្រពៃណីជាតិខ្មែរ។