កម្រងរូបភាព​សិក្ខាសាលាស្តីពី " វិជ្ជាជីវៈមេធាវីនៅប្រទេសកម្ពុជា ប្រទេសបារាំង និងក្នុងក្របខណ្ឌយុត្តាធិការអន្តរជាតិ"​

កម្រងរូបភាព​សិក្ខាសាលាស្តីពី " វិជ្ជាជីវៈមេធាវីនៅប្រទេសកម្ពុជា ប្រទេសបារាំង និងក្នុងក្របខណ្ឌយុត្តាធិការអន្តរជាតិ"​

ដោយ Sala Traju Admin, 22-09-2017, 08:33 AM , ប្រភេទ : សិក្ខាសាលា

កម្រងរូបភាព​សិក្ខាសាលាស្តីពី " វិជ្ជាជីវៈមេធាវីនៅប្រទេសកម្ពុជា ប្រទេសបារាំង និងក្នុងក្របខណ្ឌយុត្តាធិការអន្តរជាតិ"​ដែលសហការរៀបចំដោយ សាលាត្រាជូ និងមេធាវីការពារគ្មានព្រំដែនបារាំង​​ ​នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៧ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧ នៅ ស.ភ.ន.វ.ស។

សាលាត្រាជូ​សូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះ​ ការិយាល័យមេធាវីនាគ ​​ ការិយាល័យមេធាវីសិទ្ធិស័ក្ត​ និងក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈកូកាកូឡា​ដែលបានជួយឧបត្ថម្ភកម្មវិធី​​ ព្រមទាំង​​ ស.ភ.ន.វ.ស និងក្រុមហ៊ុនមេធាវី អេស វី ភី​ដែលបានគាំទ្រ​​ដើម្បីឲ្យសិក្ខាសាលានេះប្រព្រឹត្តទៅបានដោយជោគជ័យ​​​​ និងផ្លែផ្កាខ្ពស់។

#trajuconference