បទវិចារណកថា «តុលាការមហាជន»

បទវិចារណកថា «តុលាការមហាជន»

ដោយ ចក សម្បត្តិ, 14-10-2017, 05:19 PM , ប្រភេទ : បទវិចារណកថា

សូមរីករាយជាមួយបទវិចារណកថាថ្មីស្ដីពី «តុលាការមហាជន» ដែលជាស្នាដៃថ្មីរបស់ លោក ចក​សម្បត្តិ។ សំណេរនេះ នឹងពាំនាំនូវគតិត្រិះរិះពិចារណាមួយចំនួន​ ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីតថភាពសង្គមតាមរយៈការវិភាគលើផ្នែកទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ ជូនដល់មិត្តអ្នកអានគ្រប់គ្នា ដើម្បីទុកជាចំណីអារម្មណ៍។

សូមទាញយកជា PDF ចុចនៅទីនេះ