បទវិចារណកថាស្តីពី «អធិបតេយ្យនៃរដ្ឋ៖ សញ្ញាណគតិយុត្តចាស់ ក្នុងបរិបទអន្តរជាតិថ្មី»

បទវិចារណកថាស្តីពី «អធិបតេយ្យនៃរដ្ឋ៖ សញ្ញាណគតិយុត្តចាស់ ក្នុងបរិបទអន្តរជាតិថ្មី»

ដោយ ទី ហ្សានិត, 09-11-2017, 04:30 PM , ប្រភេទ : បទវិចារណកថា

ដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិ សម្រាប់ខួប៦៤ឆ្នាំនៃការទទួលបានឯករាជ្យពេញលេញរបស់ព្រះរាជាណាចកម្ពុជា (៩ វិច្ឆិកា ១៩៥៣ - ៩ វិច្ឆិកា ២០១៧ ) សាលាត្រាជូ សូមគោរពជូនអត្ថបទវិចារណកថា ស្តីពី អធិបតេយ្យនៃរដ្ឋ ក្នុងនីតិអន្តរជាតិសាធារណៈ។ គោលការណ៍នេះ នឹងឆ្លុះបញ្ចាំងពីសិទ្ធិរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាលើភាពជាម្ចាស់នៃជោគវាសនាកម្ពុជាដោយផ្ទាល់ ទាំងក្នុងក្របខណ្ឌនយោបាយ (ក្នុង និងក្រៅស្រុក) សេដ្ឋកិច្ច សង្គម វប្បធម៌ និងផ្នែកដទៃទៀតផងដែរ។

៚ ទាញយកជា PDF ចុចនៅទីនេះ

៚ ស្វែងរកបទវិចារណកថា ដទៃទៀត ចុចនៅនីនេះ