សួស្ដីឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំសកល ២០១៨/ Happy New Year 2018

សួស្ដីឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំសកល ២០១៨/ Happy New Year 2018

ដោយ Sala Traju Admin, 30-12-2017, 12:29 PM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

សួស្ដីឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំសកល ២០១៨ ពីសាលាត្រាជូ! 
Happy New Year Eve 2018 From Sala Traju!
Joyeux Nouvel An 2018 de Sala Traju!

អរគុណចំពោះប្រិយមិត្តអ្នកគាំទ្រទាំងអស់គ្នា ដែលបានចូលរួមជាផ្នែកមួយនៃភាពជោគជ័យរបស់សមាគម ក្នុងអំឡុងពេលកន្លងមក និងពេញមួយឆ្នាំ ២០១៧។ សាលាត្រាជូ សន្យានឹងពាំនាំនូវ អត្ថបទស្រាវជ្រាវថ្មី ក៏ដូចជាគម្រោងថ្មីៗ នៅឆ្នាំ២០១៨ ខាងមុខនេះ។

សូមជូនពរសិរីសួស្ដីគ្រប់ប្រការ!
Wish you all the best!
Tous nos meilleurs voeux!

🙏🙏🙏