បទវិចារណកថា គោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋ ទស្សនៈទាននៃយុត្តិសាស្ត្រតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ

បទវិចារណកថា គោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋ ទស្សនៈទាននៃយុត្តិសាស្ត្រតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ

ដោយ ឡុង សារ៉ាពេជ្រ, 09-03-2018, 07:42 PM , ប្រភេទ : បទវិចារណកថា

អធិបតេយ្យរដ្ឋ គឺជាគោលការណ៍គ្រឹះ​មួយនៃនីតិ​អន្តរជាតិ ដែលគោលគំនិតដើមរបស់វាមានចែងក្នុងមាត្រា២ វាក្យខ័ណ្ឌទី១ នៃធម្មនុញ្ញ​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ។ គោលការណ៍នៃការគោរពអធិបតេយ្យរដ្ឋ​ត្រូវមានលក្ខណៈ “បន្តឥតដាច់” និង មានលក្ខណៈ “ទូទៅ”​។ លើសពីនេះ គោលការណ៍ខាងលើក៏មានមូលដ្ឋានជា វិធានទំនៀម​ទម្លាប់អន្តរជាតិផងដែរ មានអនុភាពអនុវត្តសម្រាប់សហគមន៍អន្តរជាតិទាំងមូល ពោលគឺមិនត្រឹម​តែជាវិធានសរសេរ​​ដែលមានចែង​​ក្នុង​សន្ធិសញ្ញា​​រវាងរដ្ឋ​ និងរដ្ឋមួយចំនួននោះទេ។

៚ ទាញយកជា PDF ចុចនៅទីនេះ

៚ ស្វែងរកបទវិចារណកថា ដទៃទៀត ចុចនៅនីនេះ