[1] ។"/> [1] ។"/>
វាក្យស័ព្ទគតិយុត្ត «អយ្យការ និយមន័យ និងសញ្ញាណសង្ខេប»

វាក្យស័ព្ទគតិយុត្ត «អយ្យការ និយមន័យ និងសញ្ញាណសង្ខេប»

ដោយ ហេង ហៃផេង, 17-07-2018, 06:22 PM , ប្រភេទ : ជំនួយស្មារតី

អយ្យការ មកពីពាក្យថា « អយ្យ » ជាពាក្យបាលី ដែលមានន័យដូចគ្នាទៅនឹងពាក្យ « អរិយ » ដែរ ប្រែមកថា អ្នកមានត្រកូលខ្ពង់ខ្ពស់ អ្នកដែលត្រូវគេគោរពកោតខ្លាច រីឯអយ្យការវិញមានន័យថា ឈ្មោះច្បាប់មួយក្រមមានគតិសម្រាប់ចោទប្រកាន់ព្រមទាំងវិនិច្ឆ័យការផែនដី៖ ច្បាប់អយ្យការ ឬក្រម​អយ្យការ[1]

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ តើអយ្យការមានអត្ថន័យ និងនិយមន័យយ៉ាងដូចម្តេច? សូមរីករាយជាមួយនឹង វាក្យស័ព្ទគតិយុត្ត ស្ដីពី «អយ្យការ៖ និយមន័យ និងសញ្ញាណសង្ខេប ដោយ ហេង ហៃផេង​*

៚ ទាញយកជា PDF ចុចនៅទីនេះ
៚ ស្វែងរកវាក្សស័ព្ទដទៃទៀត ចុច​នៅទីនេះ

 

*សមាជិកស្ថាបនិក សមាគមសាលាត្រាជូ, គ្រូបង្រៀនផ្នែកនីតិព្រហ្មទណ្ឌនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច និងជាទីប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ នៅមន្ទីរសារការីសេដ្ឋាវិទូ នៃព្រះរាជាណា​ចក្រកម្ពុជា។

របៀបយោងឯកសារនេះ ៖ ហេង ហៃផេង, «វាក្យស័ព្ទគតិយុត្តអយ្យការ ៖ និយមន័យ និងសញ្ញាណសង្ខេប»,​ ការផ្សាយរបស់សមាគមសាលាត្រាជូ, ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨, < http://salatraju.com/post/406 >, ថ្ងៃខែឆ្នាំចូលទស្សនា។

 

[1] សូមមើលវចនានុក្រមសម្ដេចជួនណាត ត្រង់ពាក្យថា « អយ្យ »