អបអរសាទរ លោក នាក់ រតនា ដែលលោកបានទទួលសញ្ញាបត្រផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យា និងការអភិវឌ្ឍន៍វេបសាយ ពីសហរដ្ឋអាមេរិក

អបអរសាទរ លោក នាក់ រតនា ដែលលោកបានទទួលសញ្ញាបត្រផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យា និងការអភិវឌ្ឍន៍វេបសាយ ពីសហរដ្ឋអាមេរិក

ដោយ យូ សុបិន្ដ, 02-07-2020, 09:43 AM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

សមាគមសាលាត្រាជូ សូមចូលរួមអរអបសាទរ ជូនចំពោះលោក នាក់ រតនា សមាជិកគណៈកម្មការប្រតិបត្តិសមាគមសាលាត្រាជូទទួលបន្ទុក
ការងារវេបសាយ និងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យា
ក្នុងឱកាសដែលលោកទទួលបានសញ្ញាបត្របញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យា និងអភិវឌ្ឍន៍វេបសាយនៅ SEATTLE CENTRAL COLLEGEពីសហរដ្ឋអាម៉េរិក។

បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យា និងអភិវឌ្ឍន៍វេបសាយ ពិតជាបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជំរុញនវានុវត្តផ្នែកសិក្សានីតិសាស្ត្រនៅកម្ពុជា ហើយក៏ជាអ្វីដែលសមាគមសាលាត្រាជូ បាន និង កំពុងចូលរួមចំណែកតាមរយៈការដាក់អោយប្រើប្រាស់នូវកម្មវិធីវៃឆ្លាតលើទូរស័ព្ទដៃ ក៏ដូចជាវេបសាយដែលផ្ទុកទៅដោយ ទិន្នន័យ ព្រមទាំងអត្ថបទស្រាវជ្រាវច្បាប់ថ្មីៗជាច្រើន។

#SalaTraju