សូមចូលរួមអបអរសាទរជូនចំពោះលោកមេធាវី លី ច័ន្ទតុលា  ក្នុងឱកាសដែលលោកមេធាវីត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងជាប្រធានគណៈមេធាវីអាណត្ដិទី១៣ ឆ្នាំ២០២០ - ២០២២

សូមចូលរួមអបអរសាទរជូនចំពោះលោកមេធាវី លី ច័ន្ទតុលា  ក្នុងឱកាសដែលលោកមេធាវីត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងជាប្រធានគណៈមេធាវីអាណត្ដិទី១៣ ឆ្នាំ២០២០ - ២០២២

ដោយ យូ សុបិន្ដ, 16-10-2020, 01:32 PM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

សមាគមសាលាត្រាជូ សូមចូលរួមអបអរសាទរជូនចំពោះលោកមេធាវី លី ច័ន្ទតុលា សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្រ្ដនៃសមាគមសាលាត្រាជូ  ក្នុងឱកាសដែលលោកមេធាវីត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងជាប្រធានគណៈមេធាវីអាណត្ដិទី១៣ ឆ្នាំ២០២០ - ២០២២ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

👉 Channel Telegram ផ្លូវការរបស់សមាគមសាលាត្រាជូ សូមចុចនៅទីនេះ