អត្ថបទបាឋកថាសាធារណៈស្ដីពី វិជ្ជាជីវៈតុលាការ៖ ប្រមាណបុរស (ចៅក្រម)

អត្ថបទបាឋកថាសាធារណៈស្ដីពី វិជ្ជាជីវៈតុលាការ៖ ប្រមាណបុរស (ចៅក្រម)

ដោយ , 01-09-2021, 02:35 PM , ប្រភេទ : អត្ថបទថ្មី

អត្ថបទបាឋកថាសាធារណៈស្ដីពី វិជ្ជាជីវៈតុលាការ៖ ប្រមាណបុរស (ចៅក្រម)

សាលាត្រាជូ មានកិត្តិយសសូមនាំមកជូន នូវអត្ថបទបាឋកថាសាធារណៈស្ដីពី វិជ្ជាជីវៈតុលាការ៖ ប្រមាណបុរស (ចៅក្រម) ក្នុងក្របខណ្ឌបាឋកថាសាធារណៈ រៀបចំដោយសមាគមសាលាត្រាជូ ក្រោមកិច្ចសហការជាមួយកម្មវិធីថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនីតិសាស្រ្ដអន្ដរជាតិ នៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង ដែលត្រូវបានប្រព្រឹត្តិនាថ្ងៃ១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១)។ 

អត្ថបទបាឋកថាសាធារណៈ ត្រូវបានតាក់តែងដោយ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ឆាយ ហុកផេង សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្ត្រនៃសមាគមសាលាត្រាជូ អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្ម និងយុត្តិធម៌នៃក្រសួងយុត្តិធម៌, និងជាអតីតប្រធានតុលាការ ព្រហ្មទណ្ឌបារាំង។

:::> ទាញយកអត្ថបទជា PDF សូមចុចនៅទីនេះ