អត្ដបទបាឋកថាសាធារណៈស្ដីពី«បទពិសោធន៍នៃការត្រៀមប្រឡងចូលសាលាភូមិន្ទចៅក្រម»

អត្ដបទបាឋកថាសាធារណៈស្ដីពី«បទពិសោធន៍នៃការត្រៀមប្រឡងចូលសាលាភូមិន្ទចៅក្រម»

ដោយ , 13-09-2021, 03:10 PM , ប្រភេទ : អត្ថបទថ្មី

សមាគមសាលាត្រាជូ ក្រោមការសហការជាមួយ កម្មវិធីថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនីតិសាស្រ្តអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង NUM International Bachelor of Laws Program - ILLB សូមនាំមកជូននូវអត្ថបទនៃបទបង្ហាញបាឋកថាសាធារណៈអនឡាញជាស៊េរីស្ដីពីវិជ្ជាជីវ:ច្បាប់ និងតុលាការ ក្រោមប្រធានបទ «បទពិសោធន៍នៃការត្រៀមប្រឡងចូលសាលាភូមិន្ទចៅក្រម» របស់វាគ្មិនកិត្ដិយសលោកចៅក្រម ម៉ង់ សូហាន ដែលបានប្រព្រឹត្ដទៅកាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា  ឆ្នាំ២០២១  តាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាយ (កម្មវិធីZoom)។

👉 អត្ថបទនៃបទបង្ហាញបាឋកថាសាធារណៈអនឡាញ សូមចុចនៅទីនេះ