ដំណឹងជ្រើសរើស កម្មសិក្សាការីជំនាន់ទី២០ របស់សមាគមសាលាត្រាជូ

ដំណឹងជ្រើសរើស កម្មសិក្សាការីជំនាន់ទី២០ របស់សមាគមសាលាត្រាជូ

ដោយ Sala Traju Admin, 03-03-2022, 11:49 AM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

 

ដំណឹងជ្រើសរើស កម្មសិក្សាការីជំនាន់ទី២០ របស់សមាគមសាលាត្រាជូ!
———————————
សមាគមសាលាត្រាជូ មានកិត្ដិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងស្ដីពីការជ្រើសរើសកម្មសិក្សាការីជំនាន់ទី២០ ដើម្បីផ្ដល់ឱកាសដល់និស្សិតផ្នែកច្បាប់ទាំងអស់ដែលមានការតាំងចិត្ដខ្ពស់ ឧស្សាហ៍ព្យាយាម និងកំពុងស្វែងរកបទពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យច្បាប់។

📅📅 ផុតកំណត់ដាក់ពាក្យថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២

👉 សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងមកកាន់ទូរស័ព្ទ៖ ០៩៧ ៦៦៦ ០៦៣៦ / ០៧៨ ៥៤១ ៨៨៥ / ០១៦ ៣៦០ ៧៥៧

👉 ទាញយកកម្មវិធីកម្មសិក្សារបស់សាលាត្រាជូ ៖ https://drive.google.com/.../1so1pwsophHwKLpR1wrU.../view...

👉 តំណក្នុងវេបសាយ៖ https://salatraju.com/Work%20with%20us/Internship

👉 Channel Telegram ផ្លូវការរបស់សមាគមសាលាត្រាជូ តំណ៖ https://t.me/salatraju