អបអរសាទរ ៨ មីនា ទិវានារីអន្តរជាតិ

អបអរសាទរ ៨ មីនា ទិវានារីអន្តរជាតិ

ដោយ Sala Traju Admin, 08-03-2022, 05:25 PM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

សមាគមសាលាត្រាជូ សូមចូលរួមអបអរសាទរទិវានារីអន្តរជាតិ។ នារី ពិតជាដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់ វិស័យស្រាវជ្រាវច្បាប់នៅកម្ពុជា។

សមាគមសាលាត្រាជូ តែងតែជំរុញ និងលើកតម្កើន ការចូលរួមរបស់សមាជិកាគ្រប់កម្រិត រាប់តាំងពីសមាជិកាស្ថាបនិក សមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្ត្រ អ្នកស្រាវជ្រាវ កម្មសិក្សាការី អ្នកហាត់ការ អ្នកស្ម័គ្រចិត្តរបស់សមាគម ក្នុងបេសកកម្មលើកកម្ពស់ការផ្សព្វផ្សាយ បណ្តុះបណ្តាល និងស្រាវជ្រាវច្បាប់អោយបានទូលំទូលាយ។

ខាងក្រោមនេះ ជារូបភាពមួយចំនួនបង្ហាញពីភាពជោគជ័យ និងការចូលរួមរបស់សមាជិកាគ្រប់កម្រិត នៅក្នុងសកម្មភាពនានារបស់សមាគម៖ ចុចនៅទីនេះ