វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពិសេសស្តីពី «នីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជា» ចំនួន ៣០ ម៉ោង

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពិសេសស្តីពី «នីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជា» ចំនួន ៣០ ម៉ោង

ដោយ Sala Traju Admin, 19-10-2022, 04:47 PM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

នៅក្នុងក្របខណ្ឌនៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាលមូលដ្ឋាននៃកម្មវិធីកម្មសិក្សា, សមាគមសាលាត្រាជូ បានរៀបចំឱ្យមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពិសេសស្តីពី «នីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជា» ចំនួន ៣០ ម៉ោង  ជូនដល់កម្មសិក្សាការីជំនាន់ទី២១ និងអ្នកហាត់ការរដ្ឋបាល ដែលធ្វើឡើងដោយលោក ចក សម្បត្ដិ អនុប្រធានសមាគមសាលាត្រាជូ នៅទីស្នាក់ការការិយាល័យសមាគម (ជាន់ទី១១ អគារ PPIU) និងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ Zoom ។
-----------------
កម្មវិធីកម្មសិក្សាសាលាត្រាជូ មានគោលបំណងលើកកម្ពស់សមត្ថភាព និងផ្តល់ឱកាសបន្ថែមទៀតដល់និស្សិតច្បាប់នៅកម្ពុជាឱ្យទទួលបានចំណេះដឹងផ្នែកទ្រឹស្តីនិងចំណេះជំនាញខាងផ្នែកអនុវត្តដោយផ្ទាល់តាមរយៈការបណ្តុះបណ្តាលពហុមុខវិជ្ជារួមបញ្ជូលទាំងជំនាញទន់ និងរឹង។

👉 កម្មវិធីកម្មសិក្សារបស់សាលាត្រាជូ តំណ ៖https://drive.google.com/file/d/1so1pwsophHwKLpR1wrUd_r4bFpXN40Jb/view

👉 Facebook Page ៖ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02Z9FAiGJD6aEUqKfvC1AziZB1rGbBwwJsMsEpVTahpvoGDjF9Es7XsbJsx8Wgvmmil&id=1499642176920597

👉Channel Telegram៖ https://t.me/salatraju