index

វាក្យស័ព្ទច្បាប់

ពាក្យស្វែងរកច្រើនជាងគេ
ភាវៈបរជីព| ព្យសនកម្ម| កំណកអាកាស| និវាសនជន| ប្រធានសក្តិ| ឧស្ម័នកាបូនិក| ផលផ្ទះកញ្ចក់| ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ| ប្រាតិភោគ| ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស|

សមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈ

Eng. Competence

សំដៅដល់សមត្ថភាពរបស់សវនករ ក្នុងការវិនិច្ឆ័យប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ និងអនុវត្តការងារសវនកម្មសំខាន់ៗដូចជា ការកំណត់និងវាយតំម្លៃហានិភ័យនៃកំហុសឆ្គងជាសារវន្តការរៀបចំ និងអនុវត្តយន្តការសមស្របដើម្បីគ្រប់គ្រង់ហានិភ័យទាំងនេះ។

ដកស្រង់ចេញពី ប្រកាសស្តីពី សវនកម្ម ចំពោះគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្តុ ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧។ ទាញយកប្រកាសជា PDF ចុចនៅទីនេះ

<<<ត្រឡប់ទៅតារាងអក្ខរានុក្រម