index

វាក្យស័ព្ទច្បាប់

ពាក្យស្វែងរកច្រើនជាងគេ
ភាវៈបរជីព| ប្រធានសក្តិ| ព្យសនកម្ម| ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស| កំណកអាកាស| ផលផ្ទះកញ្ចក់| ប្រាតិភោគ| និវាសនជន| ឧស្ម័នកាបូនិក| រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ|

ឯករាជ្យភាព

Eng. Indepedence

សំដៅដល់ការមិនរារាំងពីស្ថានភាព និងពីទំនាក់ទំនងទាំងឡាយណាដែលប៉ះពាល់ដល់ការវិនិច្ឆ័យដោយឯករាជ្យ និងមិនលំអៀងរបស់សវនករ។ ឯករាជ្យភាពនេះត្រូវមានគ្រប់ពេលក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយសវនដ្ឋាន និងជាមួយស្ថាប័នផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសវនដ្ឋាន។

ដកស្រង់ចេញពី ប្រកាសស្តីពី សវនកម្ម ចំពោះគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្តុ ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧។ ទាញយកប្រកាសជា PDF ចុចនៅទីនេះ

<<<ត្រឡប់ទៅតារាងអក្ខរានុក្រម