index

វាក្យស័ព្ទច្បាប់

ពាក្យស្វែងរកច្រើនជាងគេ
ភាវៈបរជីព| ប្រធានសក្តិ| ព្យសនកម្ម| ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស| កំណកអាកាស| ផលផ្ទះកញ្ចក់| ប្រាតិភោគ| និវាសនជន| ឧស្ម័នកាបូនិក| រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ|

ប្រតិបតិ្តការផ្ទេរឥណពន្ធដោយផ្ទាល់

សំដៅដល់សេវាទូទាត់សងប្រាក់ដែលផើ្តមប្រតិបតិ្តការឡើងដោយអ្នកទទួលប្រាក់បញ្ជាទៅគ្រឹះស្ថានផ្តល់សេវាទូទាត់របស់ខ្លូន ឬទៅគ្រឹះស្ថានផ្តល់សេវាទូទាត់របស់អ្នកសងប្រាក់ ឱ្យផេ្ទរប្រាក់ចេញពីគណនីរបស់អ្នកសងប្រាក់មកគណនីរបស់អ្នកទទួលប្រាក់ ដោយមានការព្រមព្រៀងគ្នាជាមុនរវាងអ្នកសងប្រាក់ និង អ្នកទទូលប្រាក់។

ដកស្រង់ចេញពី ប្រកាសសី្តពី ការគ្រប់គ្រងគ្រឹះស្ថានផ្តល់សេវាទូទាត់សងប្រាក់ ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២១០៧ ទាញយកប្រកាសជាPDF ចុចនៅទីនេះ

<<<ត្រឡប់ទៅតារាងអក្ខរានុក្រម