index

វាក្យស័ព្ទច្បាប់

ពាក្យស្វែងរកច្រើនជាងគេ
ភាវៈបរជីព| ព្យសនកម្ម| កំណកអាកាស| និវាសនជន| ប្រធានសក្តិ| ឧស្ម័នកាបូនិក| ផលផ្ទះកញ្ចក់| ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ| ប្រាតិភោគ| ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស|

ហានិភ័យសន្ទនីយភាព

សំដៅដល់ហានិភ័យដែលគ្រឹះស្ថានមិនអាចបំពេញកាតព្វកិច្ច ឬមិនអាចទូទាត់បំណុលឬកាត់កងប៉ូស៊ីសិន (position) នៅក្នុងបរិបទសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងស្ថានភាពទីផ្សារជាក់លាក់ណាមួយ។ ហានិភ័យសន្ទនីយភាពនេះអាចធ្វើឱ្យគ្រឹះស្ថានរងការខាតបង់ដែលអាចបណ្តាលមកពី៖ 

1.    គ្រឹះស្ថានគ្មានសាច់ប្រាក់ ឬគ្មានសមមូលសាច់ប្រាក់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បំពេញតម្រូវការរបស់អ្នកដាក់បញ្ញើ អ្នកខ្ចី         ​​      ប្រាក់ និងការទូទាត់បំណុលយថាភាព។
2.    ការលក់ទ្រព្យសកម្ម អសន្ទនីយទាបជាងតម្លៃទីផ្សារ និង
3.    ទ្រព្យសកម្មអសន្ទនីយមិនអាចលក់ទាន់ពេលវេលាដោយសារគ្មានអ្នកទិញ។ 

ដកស្រង់ចេញពីប្រកាស ស្តីពីក្របខ័ណ្ឌគ្រប់គ្រងហានិភ័យសន្ទនីយភាពរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុចុះថ្ងៃទី ២៧ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧។ ទាញជា PDF ចុចនៅទីនេះ

<<<ត្រឡប់ទៅតារាងអក្ខរានុក្រម