index

វាក្យស័ព្ទច្បាប់

ពាក្យស្វែងរកច្រើនជាងគេ
ភាវៈបរជីព| ប្រធានសក្តិ| ព្យសនកម្ម| ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស| កំណកអាកាស| ប្រាតិភោគ| ផលផ្ទះកញ្ចក់| និវាសនជន| ឧស្ម័នកាបូនិក| រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ|

ទ្រព្យសកម្មសន្ទនីយអាចទទួលយកបាន

សំដៅដល់ទ្រព្យសកម្មដែលកំណត់នៅក្នុងប្រកាសលេខធ៧-០១៥-៣៤៩ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី ២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ ស្តីពីអនុបាត ក្របខ័ណ្ឌសន្ទនីយភាព

ដកស្រង់ចេញពីប្រកាស ស្តីពីក្របខ័ណ្ឌគ្រប់គ្រងហានិភ័យសន្ទនីយភាពរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុចុះថ្ងៃទី ២៧ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧។ ទាញជា PDF ចុចនៅទីនេះ

<<<ត្រឡប់ទៅតារាងអក្ខរានុក្រម