index

វាក្យស័ព្ទច្បាប់

ពាក្យស្វែងរកច្រើនជាងគេ
ភាវៈបរជីព| ប្រធានសក្តិ| ព្យសនកម្ម| ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស| កំណកអាកាស| ផលផ្ទះកញ្ចក់| ប្រាតិភោគ| និវាសនជន| ឧស្ម័នកាបូនិក| រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ|

អ្នកជាប់ពន្ធនិវាសនជន

សំដៅដល់៖

ក.រូបវន្តបុគ្គលដែលស្នាក់នៅ ឬមា­នកន្លែងស្នាក់នៅជាគោលដើមនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឬដែលមានវត្តមាននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលើសពី១៨២ថ្ងៃនៅក្នុងឆ្នាំប្រតិទិន។

ខ.នីតិបុគ្គលក្រុមអាជីវកម្មដែលត្រូវបានបង្កើត ឬត្រូវបានគ្រប់គ្រងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឬដែលមានកន្លែងប្រកបអាជីវកម្មជាគោលដើមនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ គ្រឹះស្ថានអចិន្រ្តៃយ៍ត្រូវចាត់ទុកជានីតិបុគ្គលនិវាសនជនចំពោះតែប្រាក់ចំណូលប្រភពព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ដកស្រង់ចេញពី ច្បាប់ស្តីពី សារពើពន្ធទាញយកជា PDF ចុចនៅទីនេះ bit.ly/2TtCT1a

<<<ត្រឡប់ទៅតារាងអក្ខរានុក្រម