index

វាក្យស័ព្ទច្បាប់

ពាក្យស្វែងរកច្រើនជាងគេ
ភាវៈបរជីព| ព្យសនកម្ម| កំណកអាកាស| និវាសនជន| ប្រធានសក្តិ| ឧស្ម័នកាបូនិក| ផលផ្ទះកញ្ចក់| ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ| ប្រាតិភោគ| ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស|

វីតិក្រម

Eng. concussion
Fr. concussion

អំពើររបស់អ្នករាជការសាធារណៈ ឬពលរដ្ឋទទួលអាណត្ដិសាធារណៈដោយការបោះឆ្នោតដែល៖

១-ទាមទារ ឬទទួលជាសិទ្ធិជាពន្ធជាអាករនូវចំនួនប្រាក់ដែលខ្លួនបានដឹងថា មិនត្រូវបង់ ឬដែលលើសពីចំនួនដែលគេត្រូវបង់។

២-យល់ព្រមក្រោមរូបភាពណាមួយ និងដោយមូលហេតុណាមួយក៏ដោយធ្វើការលើកលែង ឬការលោះលាចំពោះការបង់ពន្ធអាករដែលខ្លួនដឹងថាខុសច្បាប់

សូមមើល

<<<ត្រឡប់ទៅតារាងអក្ខរានុក្រម