index

វាក្យស័ព្ទច្បាប់

ពាក្យស្វែងរកច្រើនជាងគេ
ភាវៈបរជីព| ប្រធានសក្តិ| ព្យសនកម្ម| ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស| កំណកអាកាស| ប្រាតិភោគ| ផលផ្ទះកញ្ចក់| និវាសនជន| ឧស្ម័នកាបូនិក| រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ|

វីតិក្រម

Eng. concussion
Fr. concussion

អំពើររបស់អ្នករាជការសាធារណៈ ឬពលរដ្ឋទទួលអាណត្ដិសាធារណៈដោយការបោះឆ្នោតដែល៖

១-ទាមទារ ឬទទួលជាសិទ្ធិជាពន្ធជាអាករនូវចំនួនប្រាក់ដែលខ្លួនបានដឹងថា មិនត្រូវបង់ ឬដែលលើសពីចំនួនដែលគេត្រូវបង់។

២-យល់ព្រមក្រោមរូបភាពណាមួយ និងដោយមូលហេតុណាមួយក៏ដោយធ្វើការលើកលែង ឬការលោះលាចំពោះការបង់ពន្ធអាករដែលខ្លួនដឹងថាខុសច្បាប់

សូមមើល

<<<ត្រឡប់ទៅតារាងអក្ខរានុក្រម