ព័ត៌មានថ្មី៖ វត្តមាននៃ លោកបណ្ឌិត ឆាយ ហុកផេង ក្នុងឋានៈជាក្រុមប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្ត្រនៃសមាគមសាលាត្រាជូ‬

ព័ត៌មានថ្មី៖ វត្តមាននៃ លោកបណ្ឌិត ឆាយ ហុកផេង ក្នុងឋានៈជាក្រុមប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្ត្រនៃសមាគមសាលាត្រាជូ‬

ដោយ Sala Traju Admin, 27-11-2017, 11:43 AM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

សមាគមសាលាត្រាជូ មានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយចំពោះវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ លោកបណ្ឌិត ឆាយ ហុកផេង ប្រធានតុលាការព្រហ្មទណ្ឌបារាំង ដែលបានផ្តល់កិត្តិយស ក្នុងការអញ្ជើញមកធ្វើជា ក្រុមប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្ត្រនៃសមាគមសាលាត្រាជូ‬។

ទាក់ទងនឹងប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់លោកចៅក្រម សូមចុចនៅទីនេះ