ដំណឹងជ្រើសរើស កម្មសិក្សាការីជំនាន់ទី២៣ របស់សមាគមសាលាត្រាជូ

ដំណឹងជ្រើសរើស កម្មសិក្សាការីជំនាន់ទី២៣ របស់សមាគមសាលាត្រាជូ

ដោយ Sala Traju Admin, 22-06-2023, 03:02 PM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

ដំណឹងជ្រើសរើស កម្មសិក្សាការីជំនាន់ទី២៣ របស់សមាគមសាលាត្រាជូ! #បណ្តុះបណ្តាលដោយឥតគិតថ្លៃ #ចនួន១៥រូប
———————————
សមាគមសាលាត្រាជូ មានកិត្ដិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងស្ដីពីការជ្រើសរើសកម្មសិក្សាការីជំនាន់ទី២៣ ដើម្បីផ្ដល់ឱកាសដល់និស្សិតផ្នែកច្បាប់ទាំងអស់ដែលមានការតាំងចិត្ដខ្ពស់ ឧស្សាហ៍ព្យាយាម និងកំពុងស្វែងរកបទពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យច្បាប់។

📩  ផុតកំណត់ដាក់ពាក្យថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣

សូមបញ្ជាក់ផងដែរថា កម្មវិធីកម្មសិក្សាការីជំនាន់ទី២៣ គ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមពីខែសីហា ដល់ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣។

👉 លក្ខខណ្ឌនៃការដាក់ពាក្យ ៖ ចុចនៅនីនេះ 

👉 សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងមកកាន់ទូរស័ព្ទ៖ ០៩៧ ៦៦៦ ០៦៣៦ / ០៧៨ ៥៤១ ៨៨៥  / ០១៦ ៣៦០ ៧៥៧

👉 Facebook: LInk

👉 Channel Telegram ផ្លូវការរបស់សមាគមសាលាត្រាជូ តំណ៖ https://t.me/salatraju