index

វាក្យស័ព្ទច្បាប់

ពាក្យស្វែងរកច្រើនជាងគេ
ភាវៈបរជីព| ព្យសនកម្ម| កំណកអាកាស| ឧស្ម័នកាបូនិក| និវាសនជន| ប្រធានសក្តិ| ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ| ផលផ្ទះកញ្ចក់| ប្រាតិភោគ| គុណវុឌ្ឍិ|

តាវកាលិកផ្នែកហានិភ័យការងារ

សំដៅដល់ការព្យាបាលនិងថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រ វិភាជន៍ ឬធនធានបាត់បង់សមត្ថភាពការងារ សម្រាប់ផ្តល់ជូនមន្រ្តីសាធារណៈ ដែលរងគ្រោះដោយគ្រោះថ្នាក់ការងារ គ្រោះថ្នាក់ ពេលធ្វើដំណើរ ឬជំងឺវិជ្ជាជីវៈ និងធនធានឧត្តរជីវី សម្រាប់ផ្តល់នូវសិទ្ធិវន្តនៃជនរងគ្រោះ ដែលរងគ្រោះថ្នាក់ការងារ គ្រោះថ្នាក់ពេលធ្វើដំណើរ ឬជំងឺវិជ្ជាជីវៈបណ្តាលឱ្យបាត់បង់ ជីវិត។

ដកស្រង់ចេញពី អនុក្រឹត្យស្តីពី លក្ខខណ្ឌ បែបបទ និងនីតិវិធីការផ្តល់តាវកាលិកផ្នែកហានិភ័យការងារសម្រាប់មន្រ្តីសាធារណៈ និងផ្នែកថែទាំសុខភាពមន្រ្តីសាធារណៈ អតីត មន្ត្រីរាជការ និងអតីតយុវជន ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧។ ទាញយកអនុក្រឹត្យជា PDF ចុចនៅទីនេះ

<<<ត្រឡប់ទៅតារាងអក្ខរានុក្រម