index

វាក្យស័ព្ទច្បាប់

ពាក្យស្វែងរកច្រើនជាងគេ
ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស| ប្រាតិភោគ| ភាវៈបរជីព| ព្យសនកម្ម| រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ| គតិយុត្ត| ប្រធានសក្តិ| សិទ្ធិប្រត្យក្ស ឫ សិទ្ធិភណ្ឌិក| លិខិតយថាភូត| តតិយជន|

សេវាបង្ការសុខភាព

សំដៅដល់សកម្មភាពនានាដូចជា ការស្រាវជា្រវរកជំងឺ ឬការកំណត់ជាមុននូវសញ្ញាណហានិភ័យផ្នែកសុខភាព ការអប់រំសុខភាព ការផ្តល់ប្រឹក្សាកម្មវិធីចាក់ថ្នាំបង្ការ ឬអន្តរាគមន៍ នានា ដើម្បីបង្ការកុំឱ្យមានបញ្ហាផ្នែកសុខភាព។

ដកស្រង់ចេញពី អនុក្រឹត្យស្តីពី លក្ខខណ្ឌ បែបបទ និងនីតិវិធីការផ្តល់តាវកាលិកផ្នែកហានិភ័យការងារសម្រាប់មន្រ្តីសាធារណៈ និងផ្នែកថែទាំសុខភាពមន្រ្តីសាធារណៈ អតីត មន្ត្រីរាជការ និងអតីតយុវជន ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧។ ទាញយកអនុក្រឹត្យជា PDF ចុចនៅទីនេះ

<<<ត្រឡប់ទៅតារាងអក្ខរានុក្រម