index

វាក្យស័ព្ទច្បាប់

ពាក្យស្វែងរកច្រើនជាងគេ
ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស| ប្រាតិភោគ| ភាវៈបរជីព| ព្យសនកម្ម| រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ| គតិយុត្ត| ប្រធានសក្តិ| សិទ្ធិប្រត្យក្ស ឫ សិទ្ធិភណ្ឌិក| លិខិតយថាភូត| តតិយជន|

ហ្វាស៊ីលីធី

Eng:  Facilities

សំដៅដល់ប្រាក់កម្ចី និងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀត ទាំងនៅក្នុងឬក្រៅតារាងតុល្យការ ដែលគ្រឹះស្ថានបានផ្តល់ទៅឱ្យសមភាគី ហើយហ្វាស៊ីលីធីនេះអាចបង្កហានិភ័យឥណទានដល់គ្រឹះស្ថានបណ្តុំនៃហ្វាស៊ីលីធីទាំងអស់ដែលមានចែងក្នុង ប្រកាសនេះហៅថា «សំពៀតឥណទាន»។  

ដកស្រង់ចេញពីប្រកាស ស្តីពី ចំណាត់ថ្នាក់ ហានិភ័យឥណទាន និង សំវិធានធនលើអ៊ីមភែរមិនចុះថ្ងៃទី ០១ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៧។ ទាញជាPDF ចុចនៅទីនេះ

<<<ត្រឡប់ទៅតារាងអក្ខរានុក្រម