index

វាក្យស័ព្ទច្បាប់

ពាក្យស្វែងរកច្រើនជាងគេ
ភាវៈបរជីព| ព្យសនកម្ម| កំណកអាកាស| និវាសនជន| ប្រធានសក្តិ| ឧស្ម័នកាបូនិក| ផលផ្ទះកញ្ចក់| ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ| ប្រាតិភោគ| ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស|

ហ្វាស៊ីលីធី

Eng:  Facilities

សំដៅដល់ប្រាក់កម្ចី និងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀត ទាំងនៅក្នុងឬក្រៅតារាងតុល្យការ ដែលគ្រឹះស្ថានបានផ្តល់ទៅឱ្យសមភាគី ហើយហ្វាស៊ីលីធីនេះអាចបង្កហានិភ័យឥណទានដល់គ្រឹះស្ថានបណ្តុំនៃហ្វាស៊ីលីធីទាំងអស់ដែលមានចែងក្នុង ប្រកាសនេះហៅថា «សំពៀតឥណទាន»។  

ដកស្រង់ចេញពីប្រកាស ស្តីពី ចំណាត់ថ្នាក់ ហានិភ័យឥណទាន និង សំវិធានធនលើអ៊ីមភែរមិនចុះថ្ងៃទី ០១ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៧។ ទាញជាPDF ចុចនៅទីនេះ

<<<ត្រឡប់ទៅតារាងអក្ខរានុក្រម