categories
Categories > ព័ត៌មានថ្មី

«Traju Legal Coffee» កម្មវិធីថ្មីដាក់ដំណើរការដោយសាលាត្រាជូ

ដោយ Sala Traju Admin, 14-08-2023 , , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី វេបសាយត្រាជូថ្មី PUBLICATION.TRAJU.ORG

ដោយ Sala Traju Admin, 14-07-2023 , , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

អត្ថប្រយោជន៍ នៃប័ណ្ណសមាជិកភាព

ដោយ Sala Traju Admin, 14-07-2023 , , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

កម្រងសំណួរ ចម្លើយ (FAQ) អំពីការចូលជាសមាជិកភាពសមាគមសាលាត្រាជូ

ដោយ Sala Traju Admin, 12-07-2023 , , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

ប័ណ្ណសមាជិកភាពសាលាត្រាជូ

ដោយ Sala Traju Admin, 05-07-2023 , , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

ដំណឹងជ្រើសរើស កម្មសិក្សាការីជំនាន់ទី២៣ របស់សមាគមសាលាត្រាជូ

ដោយ Sala Traju Admin, 22-06-2023 , , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

Open Access: ភតិសន្យាពិសេស៖ កម្មករ សិស្ស និស្សិត

ដោយ Sala Traju Admin, 23-10-2022 , , ប្រភេទ : អត្ថបទថ្មី

ស្នាដៃព្រឹត្ដិបត្រច្បាប់សាលាត្រាជូ លេខទី៣ ចំនួន ៥ក្បាល ជូនដល់ បណ្ណាល័យជាតិ

ដោយ Sala Traju Admin, 19-10-2022 , , ប្រភេទ : អត្ថបទថ្មី

ប្រគល់ជូនស្នាដៃព្រឹត្ដិបត្រច្បាប់សាលាត្រាជូលេខទី៣ ជូន PPIU

ដោយ Sala Traju Admin, 19-10-2022 , , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពិសេសស្តីពី «នីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជា» ចំនួន ៣០ ម៉ោង

ដោយ Sala Traju Admin, 19-10-2022 , , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី