សាលាត្រាជូ

សមាជិកស្ថាបនិក

See English below

សមាជិក សមាជិកាស្ថាបនិកនៃសាលាត្រាជូសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកច្បាប់ដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំ និងធ្លាប់បានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលទាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងក្រៅប្រទេស​ មានជាអាទិ៍ ចក្រភពអង់​គ្លេស កាណាដា បារាំង អាឡឺម៉ង់​ កូរ៉េ ជប៉ុន និងវៀតណាម ។ល។ បច្ចុប្បន្ន ពួកគាត់មានមុខងារជា សារការី ចៅក្រម ព្រះរាជអាជ្ញា មេធាវី សហការីអាជ្ញាសាលា ទីប្រឹក្សាច្បាប់ អ្នកស្រាវជ្រាវច្បាប់ គ្រូបង្រៀនផ្នែកច្បាប់ មន្ត្រីរាជការ ហើយដែលមានជំនាញជាច្រើនដូចជា នីតិកម្មសិទ្ធិបញ្ញា នីតិភូមិបាល នីតិរដ្ឋប្បវេណីទូទៅ នីតិព្រហ្មទណ្ឌ នីតិសារការី នីតិធុរកិច្ច រដ្ឋបាលសាធារណៈ នីតិព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ នីតិសមុទ្រ នីតិអន្តរជាតិឯកជន នីតិធុរកិច្ចអន្តរជាតិ នីតិក្រុមហ៊ុន ព្រមទាំង នីតិការងារ និងសង្គមកិច្ចជាដើម។ សមាជិក សមាជិកាស្ថាបនិកសាលាត្រាជូទាំងអស់មានរាយនាមដូចខាងក្រោម៖

Founding Members

Founding members of Sala Traju Association are all jurists possessing many years of experiences and been trained in Cambodia and abroad as well such as the United Kingdom, Canada, France, Germany, Korea, Japan and Vietnam etc. They currently hold position as Notary, Judge, Prosecutor, Attorney-at-law, Bailiff Collaborator, Adviser, Researcher, Lecturer of law, Civil Servant who specialize in various skills such as Intellectual Property Law, Land Law, Procedural Law, Civil Law, Criminal Law, Notary Law, Business Law, Public Administration, International Criminal Law, Law of the Sea, Private International Law, International Business Law, and Company Law. Founding members of Sala Traju are listed as follows: